Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Quốc Oai sơ kết công tác phối hợp với Chi cục thuế năm 2015

Ngày đăng: 18/05/2016 | 16:45:52

Mới đây, LĐLĐ huyện Quốc Oai và Chi cục thuế huyện tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa hai đơn vị năm 2015.

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố Hà Nội và Cục thuế Thành phố về ký chương trình phối hợp giữa hai ngành, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện và Ban lãnh đạo Chi cục thuế huyện thống nhất xây dựng chương trình phối hợp số 05/CTPH/LĐLĐ-CCT (ngày 15/09/2015) giai đoạn 2015 - 2020 nhằm tuyên truyền cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhận thức, hiểu rõ về các Luật Thuế; Luật Công đoàn 2012; Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Thông qua chương trình phối hợp để từng bước nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của huyện.

Thời gian vừa qua, Ban thường vụ LĐLĐ huyện phối hợp với Chi cục Thuế huyện Quốc Oai thực hiện tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về Luật Công đoàn 2012 tại các Hội nghị sơ kết, tổng kết, tập huấn nghiệp vụ của LĐLĐ và Chi cục thuế huyện; đồng thời cung cấp cho công chức thuế và Ban chấp hành công đoàn các xã, thị trấn và doanh nghiệp những nội dung, tài liệu phù hợp với các hình thức, đối tượng được tuyên truyền. Vận động các doanh nghiệp trên địa bàn huyện chủ động thực hiện đóng kinh phí công đoàn.

Chi cục thuế huyện đã xây dựng đề cương kiểm tra thuế tại các doanh nghiệp có báo cáo thu kinh phí công đoàn. Ngoài ra, Ban thường vụ LĐLĐ huyện chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn các xã, thị trấn phối hợp cùng cán bộ công chức thuế phụ trách địa bàn chậm nhất ngày 20/12 hàng năm lập danh sách các doanh nghiệp không chấp hành Luật công đoàn để Chi Cục Thuế đưa vào kế hoạch kiểm tra năm sau.

Trong năm 2015, LĐLĐ huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Công văn số 1292/UBND-VX ngày 19/11/2015 về việc thực hiện Nghị định số 191/2013/NĐ-CP về thu KPCĐ năm 2015 và các năm tiếp theo và thành lập đoàn thanh tra việc chấp hành Luật lao động, Luật Công đoàn và Nghị định 191/2013-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn tại 8 doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 31/12/2015, LĐLĐ huyện và Chi cục thuế huyện đã tuyên truyền vận động được 7 doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đóng trên địa bàn huyện nộp kinh phí công đoàn, với số tiền 23,8 triệu đồng đạt 79,33% chỉ tiêu thành phố giao. 

Kiều Hoa
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: