Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội: Triển khai công tác phát triển đoàn viên năm 2016

Ngày đăng: 14/01/2016 | 13:03:32

Năm 2016 là năm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chọn là “Năm phát triển đoàn viên”. Để đạt được chỉ tiêu phát triển đoàn viên theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV, ngày 13/1 Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác phát triển đoàn viên năm 2016. Đồng chí Ngô Văn Tuyến – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã đánh giá công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2015 là một điểm sáng. Trong năm các cấp công đoàn đã thành lập mới được 474/400 CĐCS (đạt 118,5% kế hoạch), kết nạp 45.185/42.100 đoàn viên mới (đạt 107,33% kế hoạch cả năm 2015). Tính chung đến đến hết tháng 12/2015 đã thành lập mới 1.361/2.000CĐCS (đạt 68,05% kế hoạch), phát triển mới 135.663/170.000 đoàn viên (đạt 79,81% kế hoạch) của cả nhiệm kỳ. Việc thực hiện phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo phương pháp mới được thực hiện ngày càng phổ biến và hiệu quả. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu rõ hạn chế của công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong năm còn một số đơn vị chưa đạt chỉ tiêu đề ra, số đoàn viên giảm nhiều nên số thực tăng thấp, ảnh hưởng đến kết quả chung của LĐLĐ Thành phố.

Trong nửa nhiệm kỳ còn lại, và đặc biệt trong năm 2016, để đảm bảo chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Thành phố, góp phần thực hiện thăng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã quán triệt, triển khai tới các cấp công đoàn, cụ thể: tạo bước đột phá để thực hiện chỉ tiêu đến hết năm 2017, LĐLĐ thành phố Hà Nội có 600.000 đoàn viên và có 90% số doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên thành lập được tổ chức Công đoàn; gắn phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với xây dựng CĐCS vững mạnh; thực hiện tốt công tác thương lượng tập thể. Cụ thể, trong năm 2016 phấn đấu thành lập mới 400 CĐCS, kết nạp mới 70.000 đoàn viên. Mỗi đơn vị Công đoàn cấp trên cơ sở thành lập ít nhất 02 CĐCS theo phương thức mới quy định tại Điều 17 - Điều lệ Công đoàn Việt Nam; từ 1 đến 2 CĐCS ghép. Trong đó tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn; tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số công nhân lao động ở những nơi đã thành lập Công đoàn.

Để đạt được các mục tiêu trên, LĐLĐ Thành phố sẽ kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS LĐLĐ Thành phố; thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp liên ngành giữa LĐLĐ - LĐ-TBXH và BHXH để kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn gắn với nhiệm vụ tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; đa dạng hóa phương thức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; nhân rộng các mô hình thí điểm: CĐCS ghép; Nghiệp đoàn giáo viên mầm non ngoài công lập; thành lập CĐCS theo phương thức mới của điều 17 - Điều lệ CĐVN. Đồng thời, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người lao động trong các doanh nghiệp chưa có công đoàn tập hợp CNLĐ và thành lập CĐCS theo cách tiếp cận từ dưới lên trên nhằm giảm bớt sự can thiệp và phụ thuộc từ phía người sử dụng lao động là khâu đột phá, gắn phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với thương lượng tập thể; đi đôi với việc tăng về số lượng, cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, đặc biệt trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tại Hội nghị, LĐLĐ Thành phố cũng đã giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cụ thể tới từng LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở. Trọng tâm phát triển đoàn viên hướng về khu công nghiệp, chế xuất, các quận, huyện lớn có đông CNLĐ.

Ban biên tập
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: