Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

LĐLĐ TP. Hà Nội triển khai xây dựng dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2017

Ngày đăng: 07/11/2016 | 11:14:31

Mới đây, LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017. 

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Dũng - Trưởng phòng Ngân sách, Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, UVTV Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; đồng chí Vũ Kim Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội.


Nhiều nội dung quan trọng được quán triệt tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Kim Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội đã quán triệt Quy định nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong đó nhấn mạnh việc xác định Quỹ tiền lương nộp kinh phí công đoàn 2% được tính trên tiền lương bình quân đóng BHXH 6 tháng đầu năm 2016 tại đơn vị nhân với số lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thu đoàn phí công đoàn trên số đoàn viên công đoàn theo tiền lương và phụ cấp lương tại từng khu vực theo Hướng dẫn 258 của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cũng tại hội nghi, đồng chí Nguyễn Thị Đông, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ Thành phố hướng dẫn chi tiết xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội, trong đó nhấn mạnh thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-BCH của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về điều chỉnh giảm 10% tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất. Tỷ lệ chi của công đoàn cơ sở năm 2017 được để lại sử dụng là 67% kinh phí và 60% đoàn phí công đoàn.

Thảo luận về các vấn đề liên quan, hội nghị được nghe 5 ý kiến của các đơn vị phản ánh tình hình thực hiện công tác thu chi tài chính công đoàn trong thời gian qua, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện xây dựng dự toán theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2017 và đề nghị Tổng LĐLĐ VN xem xét việc không thực hiện tiết giảm chi theo Nghị quyết 9c của Tổng LĐLĐ VN đối với các công đoàn cơ sở có số lao động, đoàn viên ít (dưới 200 lao động).

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến chỉ đạo, nhấn mạnh hai nội dung chính cần thực hiện trong việc xây dựng dự toán của các đơn vị: Thứ nhất, căn cứ số liệu thực hiện 10 tháng đầu năm 2016, các đơn vị đánh giá và ước thực hiện công tác thu chi tài chính công đoàn trong năm 2016 để từ đó làm cơ sở xây dựng dự toán 2017. Thứ hai, chủ động phối hợp với BHXH cùng cấp lấy số liệu quỹ lương BHXH 6 tháng đầu năm 2016 làm căn cứ tính thu kinh phí công đoàn 2%; Thực hiện báo cáo số liệu lao động trên địa bàn và đơn vị đang quản lý đảm bảo chính xác, kịp thời; nếu số lao động chênh lệch giữa BHXH và đơn vị đang quản lý thì phải có giải trình, thuyết minh rõ ràng, chứng minh cụ thể, thu đoàn phí công đoàn trên cơ sở số liệu đoàn viên đơn vị đang quản lý. Ngoài ra, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng lưu ý việc thực hiện chi đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tiết giảm chi hành chính, phong trào 10% theo Nghị quyết 9c/NQ-BCH của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN; các đơn vị cần sớm hoàn thiện tổng hợp số liệu cả năm để thực hiện chấm điểm thi đua năm 2016, báo cáo LĐLĐ Thành phố Hà Nội.


Ban Tài chính
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: