Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Ra mắt Công đoàn cơ quan Dân, Đảng quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng: 05/07/2013 | 21:13:17

Sáng 02/7, Đảng uỷ cơ quan Dân, Đảng và LĐLĐ quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tổ chức Lễ ra mắt Công đoàn cơ quan Dân, Đảng quận Hai Bà Trưng.

Căn cứ Nghị quyết của Đảng uỷ cơ quan Dân, Đảng về việc thành lập Công đoàn cơ quan Dân, Đảng trực thuộc LĐLĐ quận Hai Bà Trưng; Căn cứ văn bản ngày 12/6/2013 Hội nghị liên tịch giữa Công đoàn cơ quan Quận ủy Hai Bà Trưng và Công đoàn các đoàn thể chính trị - xã hội quận Hai Bà Trưng về việc thống nhất đề nghị thành lập Công đoàn cơ quan Dân, Đảng trên cơ sở giải thể 05 Công đoàn cơ quan Quận ủy Hai Bà Trưng, công đoàn cơ quan Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, công đoàn cơ quan Quận Đoàn thanh niên, công đoàn cơ quan Hội LHPN và công đoàn cơ quan LĐLĐ quận Hai Bà Trưng; thành lập Công đoàn cơ quan Dân, Đảng trực thuộc LĐLĐ quận Hai Bà Trưng trên cơ sở hợp nhất 05 Công đoàn cơ sở (Công đoàn cơ quan Quận uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Quận Đoàn thanh niên, Hội LHPN, Liên đoàn lao động và cơ quan Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng) gồm 85 đoàn viên công đoàn. Chỉ định Ban chấp hành công đoàn lâm thời gồm 09 đồng chí, cử đồng chí Võ Thị Thanh Nhàn làm Chủ tịch, đồng chí Vũ Thị Ban làm Phó Chủ tịch; chỉ định Uỷ ban kiểm tra gồm 03 đồng chí, đồng chí Vũ Hoàng Linh - làm Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra.


Phát biểu tại lễ ra mắt Công đoàn cơ quan Dân, Đảng, đồng chí Vũ Đại Phong - Phó Bí thư Quận uỷ Hai Bà Trưng đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban chấp hành Công đoàn cơ quan Dân, Đảng sau Lễ ra mắt sớm họp Ban Chấp hành công đoàn xây dựng quy chế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các uỷ viên, tổ chức triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần quan trọng hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng phát triển.      

 

                                                                                                Vũ Thị Trình

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: