Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Chỉ đạo Đại hội công đoàn Cơ quan Dân - Đảng

Ngày đăng: 30/07/2014 | 13:44:49

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hai Bà Trưng, chiều ngày 23/7, Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2014-2019.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tôn Lương – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận; đồng chí Vũ Đại Phong – Phó Bí thư Quận ủy – Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân, Đảng Quận; đồng chí Phạm Tuấn Anh – Chủ tịch LĐLĐ Quận cùng các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Quận; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận và các đồng chí đoàn viên công đoàn cơ quan Dân - Đảng.

Công đoàn cơ quan Dân – Đảng quận Hai Bà Trưng được thành lập ngày 26/6/2013, bao gồm 11 tổ công đoàn các ban xây dựng Đảng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Dân - Đảng, sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Quận, CNVCLĐ đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Đại hội Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng có nhiệm vụ đánh giá kết quả công tác Công đoàn trong thời gian một năm lâm thời, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân; thảo luận và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2014 – 2019; bầu Ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Trong báo cáo của Ban chấp hành công đoàn lâm thời, đồng chí Võ Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch Công đoàn cơ quan Dân - Đảng nêu rõ: Trong một năm đi vào hoạt động, BCH Công đoàn đã luôn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực triển khai tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước góp phần nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ; đặc biệt là vận động đoàn viên hưởng ứng, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tích cực “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, CNVCLĐ, đặc biệt là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, người tốt việc tốt, giỏi việc nước - đảm việc nhà, hướng thi đua vào việc thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng đơn vị và nhiệm vụ kinh tế - xã hội của quận. Qua phong trào thi đua đã có 11 tập thể, 55 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, Chiến sỹ thi đua, Lao động tiên tiến, được biểu dương, khen thưởng ở các cấp.

Trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, ngay sau khi thành lập, BCH đã tiến hành kiện toàn 11 tổ Công đoàn. Mối quan hệ giữa các tổ Công đoàn với lãnh đạo các đơn vị được thực hiện tốt, công tác đoàn viên được chú trọng và thực hiện thường xuyên. Cùng với công tác tổ chức, BCH Công đoàn cơ quan luôn làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Năm 2013 đã có 05 đồng chí cán bộ công đoàn được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; 11 tổ Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc… Trong giai đoạn 2013-2014, Công đoàn cơ quan đã nhận xét, giới thiệu 03 đồng chí đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp. BCH Công đoàn lâm thời đã động viên đoàn viên Công đoàn tích cực tham gia các hoạt động bề nổi như: Tham dự Hội thi tìm hiểu "85 năm Công đoàn Việt Nam – 60 năm Thủ đô xây dựng và phát triển"; Giải bóng đá truyền thống CNVCLĐ-LLVT lần thứ XIV; Hội khỏe CNVCLĐ quận Hai Bà Trưng năm 2014…Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế nhất định của công tác Công đoàn cơ quan Dân - Đảng trong một năm lâm thời và nêu những nguyên nhân cụ thể của những hạn chế trên.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí phương hướng, nhiệm vụ công tác Công đoàn cơ quan Dân - Đảng khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2019, trong đó nêu rõ 08 chỉ tiêu phấn đấu và 06 nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng tổ chức Công đoàn cơ quan ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Tuấn Anh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng ghi nhận những kết quả mà BCH Công đoàn lâm thời đã đạt được và đề nghị trong nhiệm kỳ 2014 – 2019, BCH công đoàn sẽ kế thừa, phát huy, đồng thời chủ động, tích cực bám sát sự chỉ đạo của của Đảng ủy, của Liên đoàn Lao động Quận, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để động viên cán bộ, đoàn viên hăng hái thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên chức lao động; thực hiện Quy chế dân chủ, động viên CBCC thực hiện tốt Quyết định số 217, 218 của Ban Chấp hành Trung ương về việc thực hiện Quy chế giám sát và phản biện xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền,... để xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội công đoàn khoá I đề ra.

Đại hội tín nhiệm bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Dân, Đảng khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đại hội đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Hoàng Anh

          
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: