Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2015

Ngày đăng: 08/10/2015 | 08:16:42

Chiều 01/10, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận, Liên đoàn Lao động phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hai Bà Trưng tổ chức tập huấn thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Lớp tập huấn có sự tham gia của trên 170 học viên là các đồng chí Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động và Công đoàn Giáo dục Quận.

Đồng chí Phạm Tuấn Anh – Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã phát biểu chỉ đạo quán triệt và nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về thực hiện phát huy dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, trong xu thế phát huy sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tăng cường cải cách hành chính và hội nhập kinh tế toàn diện hiện nay.

Tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Bá Châu - Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 04. Nghị định gồm có 4 chương, 4 mục và 18 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2015 thay thế Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Nghị định quy định về dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; trong đó, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức. Những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết; những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến và người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định, thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan. Trên cơ sở các quy định của Nghị định 04 về dân chủ, các cơ quan đơn vị sẽ xây dựng các nội quy, quy định, quy trình triển khai công việc ở cơ sở mình.

Lớp tập huấn đã trang bị kịp thời cho các học viên những kiến thức cơ bản để giúp học viên phát huy quyền dân chủ của mỗi cán bộ, công chức,viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu phát triển và đổi mới đất nước.

Hoàng Anh
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: