Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

LĐLĐ quận Cầu Giấy: Kiểm tra hoạt động CĐCS năm 2015

Ngày đăng: 15/11/2015 | 21:27:26

Thực hiện chương trình công tác năm 2015, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá hoạt động công đoàn tại 15 Công đoàn cơ sở khối sản xuất - kinh doanh và một số công đoàn cơ sở Phường.

Nội dung kiểm tra: kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn tập trung chủ yếu là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc thu, chi tài chính công đoàn; công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động; việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động như tiền lương, tiền thưởng, chế độ BHXH, BHYT, BHTN... Đây cũng là cơ sở để đánh giá việc tổ chức, hoạt động của Ban Chấp hành CĐCS trong việc tổ chức phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2015.

Thông qua đợt kiểm tra cho thấy, các Công đoàn cơ sở đã phát huy được vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức tốt các phong trào thi đua. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng được các công đoàn cơ sở đặc biệt quan tâm, nhìn chung các đơn vị đã đảm bảo đời sống, việc làm, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động, chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ kịp thời đã động viên người lao động ngày càng gắn bó với tổ chức công đoàn và yên tâm công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các Công đoàn cơ sở cũng đã xây dựng được các loại Quy chế hoạt động của Ban chấp hành, Quy chế hoạt động của Uỷ ban kiểm tra, Quy chế phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các doanh nghiệp đã ký được Thoả ước lao động tập thể với những nội dung đúng theo quy định của Bộ luật lao động và theo chiều hướng có lợi hơn cho người lao động. Các đơn vị cũng đã tổ chức được Hội nghị cán bộ công chức và Hội nghị người lao động ngay từ đầu năm đúng theo hướng dẫn, đảm bảo đúng quy trình.

Đồng thời qua kiểm tra, Đoàn khảo sát cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại để các đơn vị khắc phục trong thời gian tới; đề nghị các đơn vị rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2015, tham mưu với lãnh đạo đơn vị để triển khai thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn lại của năm, đảm bảo yêu cầu kế hoạch đã đề ra.

Các đồng chí Cấp uỷ và lãnh đạo đơn vị đã đánh giá cao vai trò của tổ chức công đoàn cơ sở, hoạt động công đoàn cơ sở đã mang lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo được niềm tin của người lao động vào tổ chức công đoàn và ngày càng gắn bó hơn với đơn vị; các phong trào thi đua đã được các công đoàn cơ sở phát động sâu rộng như là phong trào xanh - sạch - đẹp, giỏi việc nước - đảm việc nhà, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã góp phần nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả công việc, làm lợi cho doanh nghiệp hàng trăm triệu đồng, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của đơn vị và của Quận./.

LĐLĐ Quận Cầu Giấy
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: