Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Triển khai nghị định 191/CP của Chính phủ

Ngày đăng: 16/09/2014 | 15:50:34

Mới đây, LĐLĐ huyện Mỹ Đức tổ chức họp Ban chỉ đạo thu kinh phí 2% của huyện bàn các biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 191/2013/NGG-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ và Kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc thu kinh phí công đoàn 2% trong các thành phần kinh tế, LĐLĐ huyện Mỹ Đức phối hợp với UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo thu kinh phí công đoàn 2% trong các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện do đồng chí Chủ tịch UBND huyện ký, trong đó đồng chí Chủ tịch LĐLĐ huyện làm trưởng Ban chỉ đạo, đồng chí Phó Chi cục thuế làm phó ban, các thành viên ban chỉ đạo gồm các cơ quan, ban, ngành: Phòng Tài chính, Kho bạc nhà nước, Thanh tra huyện, Phòng lao động thương binh xã hội, Bảo hiểm xã hội, Đài truyền thanh và một số đồng chí chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Hùng - Chủ tịch LĐLĐ Huyện - Trưởng ban chỉ đạo trình bày những nội dung cơ bản của Nghị định 191/CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố Hà Nội, công văn của UBND huyện về việc thu kinh phí công đoàn 2% trong các thành phần kinh tế. Các thành viên Ban chỉ đạo tham gia ý kiến, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị định 191/CP của Chính phủ. Ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong việc đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn 2% theo tinh thần nội dung NĐ191/CP.

Đồng thời, LĐLĐ huyện sẽ phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai nghị định 191/CP và kế hoạch của UBND huyện đến các doanh nghiệp trên địa bàn; xây dựng kế hoạch thu kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp năm 2014, phấn đấu đạt chỉ tiêu Ban chỉ đạo đã đề ra.

LĐLĐ huyện
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: