Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Khảo sát công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Ngày đăng: 15/06/2013 | 22:18:55

Mới đây, LĐLĐ Thành phố đã tiến hành khảo sát công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại một số LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành. Đồng chí Ngô Văn Tuyến, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì đoàn khảo sát.


Tại các buổi khảo sát, các LĐLĐ quận, huyện, CĐ ngành đã báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS thời gian qua, chia sẻ những khó khăn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đặc biệt trong điều kiện kinh tế suy giảm, hệ thống pháp luật chưa đồng bộ, hiệu lực quản lý nhà nước còn hạn chế như hiện nay.

Đến 31/5/2013, toàn thành phố đã phát triển 6.159 đoàn viên (bằng14,6% KH năm) thành lập 66 CĐCS (bằng 16,5% KH năm). Đây là một kết quả thấp so với kế hoạch năm 2013. Sau khi phân tích rõ những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân của tình hình thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2013, các cấp công đoàn Thủ đô tập trung thực hiện tốt một số biện pháp sau: Nắm chắc nguồn doanh nghiệp trên địa bàn chưa có tổ chức công đoàn; Tuyên truyền Luật lao động và Luật công đoàn (sửa đổi) đến người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp; Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, xây dựng kế hoạch tiến độ giao ban hàng tuần, tháng về công tác này; Kiện toàn nâng cao hiệu qủa hoạt động của ban chỉ đạo phát triển công đoàn các cấp, tích cực kiểm tra doanh nghiệp về việc thực hiện pháp luật lao động; Tổ chức các hội nghị chuyên đề, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, chấm điểm thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích; Tăng cường phối hợp với các ngành lao động, BHXH, thanh tra, cấp uỷ, chính quyền các cấp; Thống nhất quản lý CĐCS (chuyển sinh hoạt, giải thể) củng cố, nâng cao chất lượng CĐCS, nhất là CĐCS ngoài nhà nước, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển 42.000 đoàn viên, thành lập 400 CĐCS năm 2013.

Ngô Minh
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: