Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Kết quả 5 năm thực hiện chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2008 - 2012

Ngày đăng: 15/01/2013 | 15:00:11

Thực hiện chương trình thành lập mới 1.200 CĐCS, phát triển mới 130.000 đoàn viên trong giai đoạn 2008 – 2013 của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, trong 5 năm (2008 – 2012) các cấp Công đoàn Thành phố đã thành lập mới 1.783 CĐCS (đạt 148,58 % KH), phát triển mới 175.494 đoàn viên (đạt 135 % KH).

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 11 khu công nghiệp, 23 cụm công nghiệp đi vào hoạt động với số lượng doanh nghiệp đóng trên địa bàn 59.988 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trong đó: doanh nghiệp Nhà nước 710 doanh nghiệp; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: 1.225 doanh nghiệp; doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác: 58.053 doanh nghiệp với tổng số CNLĐ: 1,2 triệu người. Quy mô phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, có số vốn đăng ký bình quân 10 tỷ đồng và sử dụng từ 20 lao động trở lên. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 6126 công đoàn cơ sở với tổng số 445.070 đoàn viên công đoàn.


Đại hội X Công đoàn Việt Nam đề ra: trong nhiệm kỳ Đại hội (2008 - 2013) phát triển 1,5 triệu đoàn viên công đoàn và xác định: Phát triển đoàn viên công đoàn là nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức công đoàn, nhằm tập hợp, giáo dục, chăm lo đời sống CNLĐ, nhất là CNLĐ làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, ngày 14/4/2009, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố xây dựng Chương trình số 06/CTr-LĐLĐ về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với mục tiêu: phát triển 1200 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 130.000 đoàn viên công đoàn giai đoạn 2008 - 201
3.

Để có thể thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn, LĐLĐ Thành phố đã thực hiện nhiều giải pháp: thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và phát triển công đoàn trong các thành phần kinh tế do đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban, các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành liên quan làm ủy viên; LĐLĐ Thành phố là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; dhỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên công đoàn ở các quận, huyện, thị xã; đã có 29/29 quận, huyện, thị xã thành lập được ban chỉ đạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên làm cho CNLĐ, người sử dụng lao động nhận thức đầy đủ về tổ chức công đoàn, tự nguyện xin gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam. Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác phát triển đoàn viên cho cán bộ công đoàn làm công tác phát triển đoàn viên; chỉ đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn các ngành, công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất tiến hành khảo sát, thống kê số lượng doanh nghiệp, số CNLĐ chưa tham gia tổ chức công đoàn; phân tích, phân loại, tập trung chỉ đạo, phối hợp các cơ quan chức năng như: Bảo hiểm xã hội, ngành Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch Đầu tư…Trong công tác phát triển đoàn viên giành nguồn kinh phí công đoàn chi cho các hoạt động về tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên như: tổ chức hội nghị tập huấn, hội nghị toạ đàm, in ấn tài liệu, tờ gấp tuyên truyền phát triển đoàn viên, hỗ trợ các đơn vị tổ chức lễ ra mắt công đoàn cơ sở. Năm 2012 mỗi công đoàn cơ sở mới thành lập được cấp 01 số Báo Lao động Thủ đô. LĐLĐ thành phố căn cứ điều kiện cụ thể của các đơn vị để giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ngay từ đầu năm. Công tác phát triển đoàn viên được tính vào chỉ tiêu thi đua hàng năm. Sau mỗi năm hoạt động tiến hành sơ kết, biểu dương khen thưởng…

Kết quả năm 2008: thành lập 254 công đoàn cơ sở, đạt 158% kế hoạch năm, kết nạp 21.192 đoàn viên đạt 131%. Năm 2009: thành lập mới 329 công đoàn cơ sở, đạt 164%; kết nạp 28.146 đoàn viên, đạt 128%. Năm 2010: thành lập 404 công đoàn cơ sở, đạt 101%; kết nạp 37.225 đoàn viên, đạt 101%. Năm 2011: thành lập 432 công đoàn cơ sở, đạt 108%; kết nạp 42.788 đoàn viên, đạt 119%. Năm 2012: thành lập 364 công đoàn cơ sở, đạt 91%; kết nạp 46.143 đoàn viên, đạt 109,14%. Kết quả 5 năm trên địa bàn thành phố thành lập mới 1783 công đoàn cơ sở, đạt 148,58%; kết nạp 175.494 đoàn viên, đạt 135%.

Trong 5 năm qua (2008 - 2012) với sự quyết tâm cao, các cấp công đoàn Thủ đô đã thực hiện vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XIV, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển 1,5 triệu đoàn viên Đại hội X Công đoàn Việt Nam đề ra.

Chú thích ảnh: Ảnh chi mang tính chất minh họa

Tin: Kiều Hùng

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: