Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Hướng dẫn về công tác tài chính công đoàn

Ngày đăng: 09/12/2013 | 09:49:30

Thực hiện Luật công đoàn năm 2012, Ngày 21/11/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 191/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết về tài chính công đoàn. Nghi định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/01/2014. Riêng quy định về mức đóng phí công đoàn được thực hiện từ ngày Luật công đoàn có hiệu lực (1/1/2013).

Căn cứ Luật công đoàn, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1935/QĐ-TLĐ ngày 29/11/2013 quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2014 và thay thế Quyết định số 170/QĐ-TLĐ và Quyết định số 168/QĐ-TLĐ ngày 9/1/2013 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

Ngày 29/11/2013, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành Quy định khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1071/QĐ-TLĐ ngày 1/9/2011 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

Dự toán thu đoàn phí công đoàn năm 2014 sẽ thực hiện theo Hướng dẫn đóng đoàn phí số 1803/HD-TLĐ đã được Tổng Liên đoàn LĐVN ban hành ngày 29/11/2013, có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 và thay thế Hướng dẫn số 826/HD-TLD ngày 1/6/2009 .

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội hiện đang dự thảo Hướng dẫn xây dựng dự toán Tài chính công đoàn năm 2014 và nghiên cứu các quy định mới của Tổng Liên đoàn LĐVN để hướng dẫn các cấp công đoàn trong thành phố thực hiện.

 

                                                                         

             Nguyễn Thị Kim Oanh                                                                                  

 

 

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: