Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Hội nghị BCH LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khóa XVII- Kỳ họp thứ 5

Ngày đăng: 19/10/2013 | 17:59:15

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chương trình công tác Công đoàn năm 2013, sáng ngày 16/10 tại Hội trường LĐLĐ quận, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị Ban chấp hành kỳ họp thứ 5, nhiệm kỳ 2013-2018 nhằm đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quý III, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2013.

Tới dự có đồng chí Ngô Văn Tuyến - ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các ban LĐLĐ Thành phố; các đồng chí là ủy viên BCH, ủy viên UBKT LĐLĐ quận khóa XVII.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Huề - Chủ tịch LĐLĐ quận đã đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn quận quý III, những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2013.

Trong quý III/2013, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, cơ sở đông và phân tán, số lượng CĐCS khu vực ngoài nhà nước là chủ yếu, yêu cầu nhiệm vụ được giao nặng nề, song với tinh thần trách nhiệm, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã tập trung chỉ đạo và tổ chức các hoạt động của các cấp công đoàn trong quận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo chỉ đạo LĐLĐ Thành phố, Quận ủy, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục được triển khai tổ chức chủ động, toàn diện tới các CĐCS và CNVCLĐ, đã góp phần nâng cao được nhận thức, ổn định tư tưởng đội ngũ CNVCLĐ, động viên cán bộ, đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua được duy trì và phát triển, có sự sáng tạo và đổi mới, thu hút đông số lượng CNVCLĐ tham gia, nhất là trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ được tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, kịp thời, nhất là việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong CNVCLĐ ngày càng đi vào thực chất, đã động viên và tạo thêm lòng tin của CNVCLĐ với tổ chức công đoàn. Các hoạt động nữ công và phong trào nữ CNVCLĐ, ủy ban kiểm tra và công tác quản lý tài chính công đoàn tiếp tục được quan tâm thực hiện. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ các quỹ xã hội được quan tâm, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thường trực và Ban Thường vụ LĐLĐ quận luôn có sự chủ động đổi mới về nội dung và phương pháp chỉ đạo, điều hành, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện cải cách hành chính, nghiên cứu lồng ghép các nội dung triển khai tổ chức hoạt động trong cùng một thời điểm, nâng cao chất lượng hoạt động của các chuyên đề, giảm được thời gian hội họp, đồng thời tiết kiệm được kinh phí cho ngân sách.

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuyến – ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận Hoàn Kiếm thời gian qua, nhất là một số chỉ tiêu, nhiệm vụ đã hoàn thành như chỉ tiêu phát triển công đoàn ngoài nhà nước, tổ chức sơ kết 5 năm tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC và Hội nghị Người lao động; đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn quận trong quý IV cần tập trung nắm chắc tình hình cơ sở và đoàn viên, CNVCLĐ về đời sống, việc làm, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quan hệ lao động trong các doanh nghiệp để chỉ đạo và tham gia giải quyết kịp thời những vướng mắc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; rà soát các chỉ tiêu đã đề ra, chú trọng đến chỉ tiêu về tài chính để có biện pháp cụ thể, tập trung quyết liệt chỉ đạo các CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác công đoàn năm 2013. 

Hồng Sơn
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: