Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy lần thứ 15

Ngày đăng: 20/01/2016 | 11:23:20

Sáng 11/1, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị lần thứ 15 khóa IV nhiệm kỳ 2013 - 2018 nhằm đánh giá hoạt động công đoàn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên đoàn lao động quận đã tập trung đánh giá kết quả công tác công đoàn năm 2015, triển khai nhiệm năm 2016; báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm tra năm 2015, chương trình công tác kiểm tra năm 2016; kết quả thực hiện nửa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Theo đó năm 2015, các cấp công đoàn trong quận đã triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, tổ chức công đoàn tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp, vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Các phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IX tiếp tục phát huy hiệu quả, công nhân viên chức, lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập.

Tổ chức công đoàn đã phát huy chức năng đại diện, bảo vệ người lao động thông qua việc chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc, ký kết thoả ước lao động tập thể. Liên đoàn Lao động quận cũng đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể; chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp cho công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp. Công tác tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, công tác xã hội được các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của quận. Tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm của công nhân viên chức lao động cơ bản ổn định.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến hạn chế, tồn tại và công tác triển khai hoạt động công đoàn trong thời gian qua đồng thời đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016. Theo đó, Liên đoàn Lao động quận cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở làm tốt công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động; tuyên truyền, vận động, giáo dục công nhân viên chức người lao động thực hiện Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức và đội ngũ cán bộ công đoàn. Tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, thu kinh phí công đoàn; quan tâm chăm lo đến đời sống CNVCLĐ, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; vận động CNVCLĐ tham gia đóng góp xây dựng “Quỹ xã hội công đoàn”, các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo

Hà Thu
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: