Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ huyện Ba Vì lần thứ 21

Ngày đăng: 09/01/2017 | 15:46:53

Mới đây, LĐLĐ huyện Ba Vì đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 21 lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị quyết về việc chia cụm hoạt động; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực LĐLĐ huyện Ba vì khóa IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018; Chương trình công tác công đoàn năm 2017…Trong năm 2016, các cấp công đoàn trên địa bàn huyện đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục CNVCLĐ chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; hoàn thành xuất sắc công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên mới (đạt 110,4%), thành lập mới CĐCS (đạt 150%) so với chỉ tiêu LĐLĐ thành phố giao.

Căn cứ vào những kết quả đạt được năm 2016, năm 2017 Ban chấp hành LĐLĐ huyện đã thống nhất đưa ra những chỉ tiêu phấn đấu phù hợp với đặc điểm tình hình của huyện, những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; phương pháp đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua trong CNVCLĐ, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS,…

Hội nghị đã lấy ý kiến về việc chia 99 Công đoàn cơ sở và Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành 5 cụm thi đua. Trong đó: Cụm thi đua số 1 gồm 31 CĐCS khối xã và thị trấn, Cụm thi đua số 02 gồm 09 CĐCS khối trung tâm xã hội; Cụm thi đua số 03 gồm 14 CĐCS khối Hành chính sự nghiệp; Cụm thi đua số 4 gồm 45 CĐCS khối Doanh nghiệp ngoài nhà nước; Cụm thi đua số 5 gồm Công đoàn cơ quan Phòng Giáo dục & Đào tạo và các CĐCS trường học trực thuộc Phòng giáo dục và đào tạo huyện.

Năm 2016, do có sự biến động về công tác cán bộ nên Ban chấp hành LĐLĐ huyện đã lấy ý kiến tham gia đóng góp sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực LĐLĐ huyện Ba Vì khóa IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018 để thời gian tới hoạt động công đoàn huyện được giữ vững và phong trào thi đua trong CNVCLĐ được đẩy mạnh góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Huyện.

 

Phùng Thị Thiện
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: