Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước

Ngày đăng: 21/04/2013 | 21:36:16

Ngày 18/4, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TU của Thành ủy Hà Nội về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tại LĐLĐ thành phố Hà Nội. Tới dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Tưởng Phi Chiến - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến 2020, trong thời gian qua, các cấp công đoàn Thủ đô đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình phát triển đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn thành phố Hà Nội.


LĐLĐ Thành phố tổ chức giao ban định kỳ, tổ chức các hội nghị tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm với các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua gặp gỡ, các buổi tư vấn pháp luật, in và phát hành tài liệu để tuyên truyền vận động CNLĐ gia nhập tổ chức công đoàn, vận động chủ doanh nghiệp ủng hộ việc thành lập tổ chức công đoàn. Đồng thời chỉ đạo LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở khảo sát, phân loại doanh nghiệp để tuyên truyền vận động thành lập tổ chức công đoàn với phương châm: kiên trì vận động, thuyết phục làm chuyển biến nhận thức của CNLĐ và người sử dụng lao động về vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn, trách nhiệm của chủ sử dụng lao động; những điểm được khi thành lập tổ chức công đoàn, trước hết tập trung những đơn vị, những doanh nghiệp có đông CNLĐ.

Đặc biệt là từ khi có Nghị quyết 09 của Ban Thường vụ Thành ủy, công tác quán triệt Nghị quyết được triển khai đồng bộ từ Thành phố đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và Chính quyền các cấp, đó chính là những điều kiện hết sức thuận lợi cho tổ chức công đoàn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố, sự cố gắng của các cấp công đoàn, kết quả năm 2012, các cấp Công đoàn Thành phố đã thành lập mới 364 CĐCS, kết nạp mới 46.143 đoàn viên, trong đó khu vực ngoài nhà nước thành lập mới 313 CĐCS, kết nạp mới 37.270 đoàn viên. Trong 3 tháng đầu năm 2013, các cấp Công đoàn Thành phố đã thành lập mới 30 CĐCS, kết nạp mới 2.121 đoàn viên, trong đó khu vực ngoài nhà nước thành lập mới 27 CĐCS,  kết nạp mới 1.950 đoàn viên. Như vậy, kể từ khi có Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội đến ngày 15/4/2013, các cấp công đoàn thành phố Hà Nội đã thành lập mới 394 CĐCS, kết nạp mới 48.264 đoàn viên (trong đó khu vực ngoài nhà nước thành lập mới 340 CĐCS, kết nạp mới 39.220 đoàn viên) góp phần hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS giai đoạn 2008 – 2013: thành lập mới 1.783 CĐCS (đạt 148,58 % KH), phát triển mới 175.494 đoàn viên (đạt 135 % KH).

Ngày 18/01/2013, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2008 – 2012 để kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này. Đặc biệt, LĐLĐ Thành phố Hà Nội được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS giai đoạn 2008 - 2012.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Các cấp công đoàn Thủ đô nhận thấy vẫn còn những tồn tại hạn chế như: trong thời điểm hiện nay, không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động SXKD và chưa nhận thức đầy đủ về hoạt động Công đoàn. Nhiều chủ doanh nghiệp còn né tránh việc thành lập tổ chức công đoàn theo quy định của Bộ Luật lao động. Công tác tuyên truyền vận động tuy đã có nhiều cố gắng đổi mới song chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có lúc, có nơi chưa tập trung, chưa quyết liệt, chưa dành thời gian và cán bộ có năng lực, trình độ cho công tác này. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS còn thấp so với tốc độ phát triển doanh nghiệp và lực lượng lao động. Chất lượng hoạt động một số CĐCS còn yếu. Chính vì vây, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã đề ra 12 nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới để khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy những thế mạnh trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Tại Hội nghị, đồng chí Tưởng Phi Chiến - Phó Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu ghi nhận kết quả phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của các cấp công đoàn Thủ đô đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn vướng mắc khi triển khai thực hiện và chỉ đạo LĐLĐ Thành phố cần tập trung phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS như chỉ tiêu đã phân bổ nhưng đồng thời tiếp tục duy trì, củng cố các đơn vị đã có tổ chức công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Đặc biệt, tại Hội nghị đồng chí Tưởng Phi Chiến nhấn mạnh LĐLĐ Thành phố là đơn vị chủ đạo, xương sống trong việc thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TU của Thành ủy Hà Nội

Trường Giang
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: