Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ TP Hà Nội: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI)

Ngày đăng: 24/02/2014 | 11:34:08

Ngày 20/02, Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014 và quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Tiến Dũng - Trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Đinh Quý Huấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các Cơ quan Thành phố. Đồng chí Đặng Minh Thuần - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chủ trì Hội nghị.

Năm 2013 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy khối các Cơ quan Thành phố, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tập trung lãnh đạo các Chi, Đảng bộ bộ phận thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác năm 2013.

Về công tác lãnh đạo thực hiện chuyên môn, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã lãnh đạo các Chi, Đảng bộ bộ phận, cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ trên các mặt công tác: chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và các hoạt động xã hội của công đoàn; tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ Thủ đô; tổ chức các phong trào thi đua; công tác xây dựng tổ chức công đoàn… Trong đó nổi bật là phối hợp với UBND Thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với CNLĐ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất từ đó có kế hoạch giải quyết các vấn đề mà CNLĐ và doanh nghiệp kiến nghị; tổ chức tốt các phong trào thi đua như “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, Sáng tạo Thủ đô”; tổ chức 63 chuyến xe miễn phí đưa hơn 2.000 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, ở xa về quê đón tết cùng gia đình nhân dịp tết Quý Tỵ; hỗ trợ 56 mái ấm công đoàn và 05 điểm vui chơi cho trẻ em; thành lập mới được 411/400CĐCS (đạt 102,75% KH), phát triển mới được 45.264/42.000 đoàn viên (đạt 107,77 % KH)

Về lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, Đảng uỷ cơ quan đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 và 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) tới c¸n bé, đảng viên trong toàn Đảng bộ, kết quả có trên 97% cán bộ, đảng viên, công chức tham dự các hội nghị. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH TW Đảng và Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 04/4/2008 của thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH Trung ương Đảng (khoá X) và Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 31/10/2008 của Thành ủy Hà Nội (khoá XIV) về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Bác bằng nhiều công việc cụ thể, thiết thực; kiện toàn bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan. Đồng thời thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo giai đoạn 2015 – 2020; giới thiệu và đã có 12 quần chúng ưu tú được đi học lớp nhận thức về Đảng; có 7 quần chúng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, 14 đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức đúng thời gian quy định; 100% "chi, đảng bộ bộ phận đạt trong sạch, vững mạnh" …

Đảng ủy Cơ quan cũng thẳng thắn đánh giá những tồn tại, hạn chế như: sinh hoạt hàng tháng của một số ít chi bộ còn lồng ghép sinh hoạt với chuyên môn và chưa đúng thời gian quy định, chế độ thông tin báo cáo và trích nộp Đảng phí ở một số chi bộ còn chậm với thời gian quy định; nội dung và chất lượng báo cáo còn hạn chế, ít thông tin và số liệu minh họa …; đồng thời chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế là do kiêm nhiệm làm công tác đảng, nhiệm vụ chuyên môn nhiều nên một số nội dung công tác đảng chưa được quan tâm kịp thời, thỏa đáng; số lượng chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng ủy nhiều, địa bàn của một số chi bộ ở xa không tập trung, vì vậy công tác triển khai tổ chức thực hiện, công tác thông tin chưa đảm bảo thời gian, kÞp thêi.Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2013, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 ngoài việc lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ bộ phận thực hiện tốt công tác chuyên môn sẽ lấy công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm nền tảng kết hợp với thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm phát huy năng lực, trí tuệ của từng cán bộ, đảng viên của từng chi bộ, đảng bộ bộ phận, của Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra.


Với những kết quả đã đạt được trong năm 2013, Đảng uỷ khối đã khen thưởng 01 chi bộ Uỷ ban kiểm tra đạt “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2011, 2012, 2013), khen thưởng 03 đảng viên đạt “Đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 3 năm liền (2011, 2012, 2013). Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố khen thưởng cho 4 chi, đảng bộ bộ phận đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” và 33 đồng chí  đảng viên đạt danh hiệu “Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”;

Cùng ngày, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 tới toàn thể đảng viên của Đảng bộ. Đồng chí Đào Tiến Dũng - Trưởng phòng Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã truyền đạt 4 nội dung cơ bản của Nghị quyết và Kết luận tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tập trung vào các chuyên đề: Kết luận về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Nghị quyết về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế"; Nghị quyết về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; Những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013.

Thông qua việc tiếp thu Nghị quyết Trung ương 8, các cán bộ đảng viên Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) và sẽ xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở đơn vị mình nghiêm túc, thiết thực, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phương Ngà
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: