Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Đảng ủy các KCN&CX HN: Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

Ngày đăng: 21/09/2014 | 21:56:40

Trong 2 ngày 12 và 13/9, tại Hội trường Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và khu công nghiệp Quang Minh, Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Chính, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; đồng chí Lê Quang Long, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Lương Gia Ban - Ban Tuyên giáo Trung ương trực tiếp truyền đạt những nội dung của Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đã có chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng. Tư duy lý luận về văn hóa có bước phát triển; nhận thức về văn hóa của các cấp, các ngành và toàn dân được nâng lên. Đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng phong phú, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được phát huy, nhiều chuẩn mực văn hóa, đạo đức mới được hình thành. Sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng; công nghệ thông tin, nhất là thông tin đại chúng có bước phát triển mạnh mẽ. Nhiều phong trào, hoạt động văn hóa đạt được những kết quả cụ thể, thiết thực, phát huy được truyền thống văn hóa gia đình, dòng họ, cộng đồng … Xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng được mở rộng, góp phần đáng kể vào việc xây dựng các thiết chế văn hóa. Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đựợc bảo tồn, tôn tạo; nhiều phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm. Công tác quản lý của nhà nước về văn hóa được tăng cường, thể chế văn hóa từng bước được hoàn thiện. Đội ngũ làm công tác văn hóa, văn nghệ có bước trưởng thành; quyền tự do sáng tạo của văn nghệ sĩ được tôn trọng. Giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa có nhiều khởi sắc.

Nghị quyết cũng đã nêu lên những mặt còn tồn tại và đưa ra định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người; đồng thời Nghị quyết cũng đã đưa ra 5 quan điểm, 6 nhiệm vụ và 4 giải pháp nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Tại Hội nghị, PGS.TS Lương Gia Ban cũng đã yêu cầu các chi, đảng bộ trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết, nhất là những quy định của Trung ương về quy chế bầu cử trong Đảng, quy định về lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) và chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thay mặt Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Xuân Chính, Bí thư Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cảm ơn PGS.TS Lương Gia Ban đã giành thời gian  truyền đạt Nghị quyết cho các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ, đồng thời  đề nghị các Chi, Đảng bộ trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần đưa Nghị quyết vào thực tế đời sống. Cũng tại Hội nghị, Đảng Bộ các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội đã trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 30 đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

CĐ các Khu CN & CX
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: