Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Đại hội IX Công đoàn huyện Thanh Trì

Ngày đăng: 31/12/2012 | 21:39:37

Trong 2 ngày 20 và 21/12, Đại hội IX Công đoàn huyện Thanh Trì đã diễn ra trong không khí trang trọng tại Trung tâm văn hoá huyện. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần văn Thực - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Triệu Đình Phúc - Bí thư Huyện uỷ Thanh Trì; đồng chí Vũ Văn Nhàn- Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, cùng 154 đại biểu chính thức được bầu từ Đại hội, Hội nghị CĐCS đại diện cho 10 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, triển khai toàn diện các mặt hoạt động công tác công đoàn, trọng tâm là công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. LĐLĐ huyện đã tích cực phối hợp với chính quyền tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; tham gia giải quyết chế độ chính sách, giải quyết tranh chấp lao động, tổ chức cho CNVCLĐ vay vốn phát triển kinh tế gia đình từ Qũy quốc gia giải quyết việc làm, quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô, trợ cấp cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, khảo sát, hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn".


Công tác tuyên truyền giáo dục được tổ chức sâu rộng với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả, tổ chức tốt việc học tập các Nghị quyết của Đảng và tổ chức Công đoàn gắn với công tác giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm của Thủ đô và đất nước, đi đôi với việc xây dựng các chương trình hành động cụ thể; tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hoá văn nghệ, TDTT trong CNVCLĐ; tăng cường các hoạt động tư vấn và phổ biến giáo dục pháp luật, đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp", xây dựng "Đơn vị văn hóa"; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20 BCH TW Đảng khóa X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" góp phần xây dựng đội ngũ CNLĐ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Người tốt- việc tốt”, "Giỏi việc nước - đảm việc nhà"; trọng tâm là phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến- sáng tạo” trong CNVCLĐ. Từ kết quả của các phong trào thi đua trong nhiệm kỳ qua đã có 12.574 lượt nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước- đảm việc nhà” các cấp, 3.464 lượt CNLĐ đạt danh hiệu Công nhân giỏi các cấp; phong trào “Sáng kiến- sáng tạo” có 14.133 lượt sáng kiến đạt giải các cấp, làm lợi 62,3 tỷ đồng. Qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của đơn vị và của huyện.

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả, trong nhiệm kỳ qua đã thành lập được 52 CĐCS, đạt 104,44% kế hoạch, kết nạp mới được 3.823 đoàn viên, đạt 129,47% kế hoạch. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền luôn được các cấp công đoàn tích cực quan tâm, trong nhiệm kỳ có 469 đoàn viên công đoàn ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua 2 ngày làm việc, Đại hội IX Công đoàn huyện Thanh Trì đã thành công rực rỡ. Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Chấp hành khoá VIII, bàn và quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2013- 2018, bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khoá IX gồm 21 đồng chí, bầu 08 đại biểu đi dự Đại hội XV Công đoàn thành phố Hà Nội.

Cũng trong chương trình của Đại hội, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khoá IX đã bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, UBKT và chủ nhiệm UBKT. Kết quả đã bầu 07 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Đặng Văn Hựu được bầu tái cử chức danh Chủ tịch, bầu hai Phó Chủ tịch là đồng chí Bùi Văn Bình và đồng chí Nguyễn Quỳnh Lan; bầu UBKT gồm 05 đồng chí do đồng chí Trần Thị Thu Hương - Uỷ viên Ban Thường vụ làm chủ nhiệm UBKT.

                                                                                    Tin và ảnh: LĐLĐ huyện

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: