Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Công đoàn Viên chức TP kiểm tra 3 CĐCS về chấp hành Điều lệ và công tác tài chính

Ngày đăng: 23/04/2016 | 23:18:01

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của UBKT Công đoàn Viên chức Thành phố, trong 02 ngày 20 - 21/4, Đoàn kiểm tra của Công đoàn Viên chức Thành phố do đồng chí Vũ Kim Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; công tác thu, phân phối, sử dụng và quản lý tài chính công đoàn tại 3 CĐCS.

Trong 2 ngày, Đoàn đã tiến hành kiểm tra Công đoàn Cục Thuế Hà Nội, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố, Công đoàn Sở Ngoại vụ Thành phố.

Tại các CĐCS, sau nghe báo cáo việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, báo cáo việc thu, phân phối, sử dụng và quản lý tài chính năm 2015, đoàn đã kiểm tra các văn bản, tài liệu, hồ sơ, sổ sách, chứng từ có liên quan, nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí trong Ban Chấp hành CĐCS, ý kiến đại diện lãnh đạo, cấp ủy của các đơn vị.Qua kiểm tra hầu hết các CĐCS đã chấp hành nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đã xây dựng được các quy chế làm việc của Ban Chấp hành, UBKT, Ban Thanh tra nhân dân, quy chế phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp; đã duy trì được chế độ sinh hoạt theo quy định của Điều lệ. Các CĐCS đã tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp với chuyên môn, tạo thuận lợi cho hoạt động công đoàn.

Ban Chấp hành CĐCS đã nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng được khối đoàn kết thống nhất trong cơ quan, đơn vị; đã phối hợp với chuyên môn phát động các phong trào thi đua; tham gia quản lý, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách vì thế mọi chế độ chính sách của đoàn viên đã được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Công đoàn còn tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chuyên môn quan tâm, động viên, hỗ trợ cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà cho đoàn viên, con đoàn viên các dịp lễ, tết âm lịch, ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày sinh nhật; hoạt động nữ công được quan tâm triển khai với nhiều nội dung phong phú, thiết thực; làm tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện; tham gia tích cực các phong trào do Công đoàn Viên chức Thành phố tổ chức, phát động…

Về công tác thu, phân phối, sử dụng và quản lý tài chính công đoàn, nhìn chung các CĐCS đã chấp hành tốt các quy định về công tác quản lý tài chính như: đã xây dựng được Quy chế chi tiêu tài chính công đoàn; thực hiện thu đoàn phí, kinh phí công đoàn đảm bảo kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; quản lý và sử dụng tài chính công đoàn tiết kiệm, hiệu quả, đúng nguyên tắc, chế độ, kinh phí chủ yếu tập trung cho hoạt động phong trào; các khoản thu, chi phát sinh tại CĐCS đã được lưu giữ đầy đủ chứng từ và phản ánh vào sổ kế toán; đồng thời chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.

Tại các đơn vị, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế để các CĐCS rút kinh nghiệm và làm tốt hơn trong thời gian tới như: cần sửa đổi, bổ sung kịp thời Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, UBKT Công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; một số cuộc họp Ban Chấp hành nội dung ghi chép sơ sài, chưa ghi ý kiến phát biểu của Ủy viên Ban Chấp hành, chưa có kết luận của chủ tọa hội nghị; các CĐCS đã nghiêm túc tiếp thu để khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, đoàn đã đánh giá cao những kết quả mà các CĐCS đã đạt được; đề nghị cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cho hoạt động CĐCS; lãnh đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban Chấp hành CĐCS để tiếp tục chăm lo và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho người lao động, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh góp phần cùng với chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị năm 2016.

Thanh Giang
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: