Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

CĐ ngành Dệt – May Hà Nội: Chỉ đạo Đại hội Công đoàn công ty BoNa Apparel VN

Ngày đăng: 22/08/2014 | 20:25:48

Thực hiện kế hoạch số 102/KH-CĐN ngày 23/6/2014 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội về việc tổ chức Đại hội, Hội nghị các CĐCS trực thuộc tiến tới Đại hội Công đoàn ngành lần thứ hai (nhiệm kỳ 2015-2020), ngày 16/8 Ban Chấp hành Công đoàn công ty TNHH BoNa Apparel Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2014-2019).

Dự Đại hội có đồng chí Đinh Văn Viện, Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội; ông Lee Byung Duk, Giám đốc Công ty cùng 80 đoàn viên công đoàn ưu tú đại diện cho 520 đoàn viên đến từ 22 tổ, bộ phận sản xuất trong công ty.

Đại hội Công đoàn công ty có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết thời gian lâm thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; thảo luận và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn khóa I; bầu Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2014-2019 và bầu đại biểu đi dự Đại hội lần thứ II Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội.

Báo cáo của Ban Chấp hành lâm thời trình tại Đại hội đã khẳng định, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội; sự giúp đỡ tạo điều kiện của Ban Giám đốc công ty; Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám đốc làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNLĐ như: đảm bảo việc làm, thu nhập, thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN … cho 100% CNLĐ; kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên và Nghị quyết của Ban Chấp hành Công đoàn công ty đến người lao động; phát động các phong trào thi đua đến các tổ, bộ phận, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng CNLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2019, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thông qua 4 mục tiêu, 7 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ; tập trung phấn đấu phát triển trên 90% đoàn viên trên tổng số lao động; duy trì sinh hoạt BCH Công đoàn mỗi tháng 01 lần; có 80% đoàn viên đạt danh hiệu lao động giỏi; Công đoàn Công ty đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh của Công đoàn ngành. Đại hội kêu gọi CNLĐ và đoàn viên Công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia quản lý doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần giữ vững thương hiệu sản phẩm của công ty.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đinh Văn Viện, Chủ tịch Công đoàn Ngành đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Ban Chấp hành CĐCS đạt được trong thời gian lâm thời và chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 tập trung làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Chú trọng công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNLĐ; công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương và kế hoạch SXKD của doanh nghiệp cho CNLĐ; phát động các phong trào thi đua dài ngày, ngắn ngày gắn với các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố, ngành, địa phương và đơn vị. Kết thúc các đợt thi đua có đánh giá sơ kết, tổng kết, kịp thời khen thưởng động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào, đồng thời nhân điển hình tiên tiến trong toàn công ty. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Ngành mong muốn Ban Giám đốc công ty tiếp tục quan tâm, ủng hộ để BCH Công đoàn khóa I triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019, góp phần vào sự phát triển bền vững của công ty.

Đại hội đã tín nhiệm bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa I, bầu 02 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành, đồng thời hoàn thành các nội dung, chương trình Đại hội đề ra.

Tiến Thành
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: