Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

CĐ ngành Y tế HN: Quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XV

Ngày đăng: 20/05/2013 | 08:37:18

Sáng ngày 16/5, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV cho các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành và các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Nhiệm kỳ 2009 - 2013, cùng với các cấp Công đoàn Thủ đô, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã bám sát, vận dụng những nội dung của Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Thành phố chỉ đạo Công đoàn cơ sở thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước một cách sâu rộng đạt hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của tổ chức Công đoàn và các chỉ tiêu, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị và của ngành Y tế Thủ đô.


Tại hội nghị, gần 100 cán bộ chủ chốt của các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã được nghe đồng chí Trần Huy Vỵ, Hiệu trưởng trường Trung cấp công đoàn Hà Nội giới thiệu những nội dung quan trọng và cơ bản của Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Thành phố: thông báo khái quát tình hình, kết quả nổi bật và những thuận lợi, khó khăn thách thức của phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời cũng dự báo những thời cơ, thuận lợi và những khó khăn thách thức đối với tổ chức công đoàn Thủ đô trong nhiệm kỳ tới, đặc biệt trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, việc làm và thu nhập của một bộ phận CNVCLĐ Thủ đô. Những khó khăn thách thức đó đòi hỏi các cấp Công đoàn và mỗi cán bộ Công đoàn không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt các chức năng của tổ chức Công đoàn, đặc biệt là chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Tại hội nghị, đồng chí cũng đã đi sâu phân tích 6 nhóm chỉ tiêu Công đoàn thực hiện và 4 nhóm chỉ tiêu Công đoàn phối hợp thực hiện; 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm mà đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô trong những năm tới phải vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với từng điều kiện cụ thể của từng loại hình cơ quan, đơn vị để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013 – 2018 đã đề ra.

Phát biểu kết luận phần học tập Nghị quyết XV Công đoàn Thành phố, đồng chí Trịnh Huy Toàn, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở sau khi kết thúc đợt tập huấn phải tổ chức quán triệt ngay tinh thần và những nội dung cơ bản của Nghị quyết tới từng đoàn viên, CNVCLĐ trong cơ quan, đơn vị, đồng thời bám sát nội dung, vận dụng thực tiễn xây dựng chương trình hành động, đưa ra những chỉ tiêu phù hợp, triển khai thực hiện, đặc biệt đồng chí nhấn mạnh: quá trình thực hiện phải vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp trong triển khai thực hiện các chức năng của tổ chức Công đoàn, trong đó lấy chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CNVCLĐ làm trọng tâm, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Thành phố.  

Thông qua đợt tập huấn, cán bộ các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội xác định Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Thành phố sẽ là kim chỉ nam định hướng cho việc tổ chức các phong trào thi đua trong cán bộ, CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn trong điều kiện và tình hình mới. 

Trịnh Huy Toàn
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: