Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

CĐ ngành Y tế Hà Nội: Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp

Ngày đăng: 07/12/2015 | 09:45:08

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, ngày 26/11, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) nhằm Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp (nhiệm kỳ 2013 – 2018); đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua trong CNVCLĐ ngành Y tế Hà Nội năm 2015.

Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH, ủy viên UBKT và các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc. Đồng chí Trịnh Huy Toàn, Chủ tịch Công đoàn ngành chủ trì hội nghị.

Trong 3 năm qua  (giai đoạn 2013 - 2015), ngành Y tế Hà Nội không ngừng phát triển, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị máy móc kỹ thuật cao cho các cơ sở y tế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện thành công nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật mới trong lĩnh vực ngoại khoa, ung bướu, tim mạch, ghép tạng, thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế… đã làm thay đổi đáng kể uy tín của ngành, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Bên cạnh đó, ngành cũng gặp không ít khó khăn ảnh hưởng, tác động tới tâm lý của CNVCLĐ: tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xuất hiện dịch mới, dịch đã được khống chế… tăng áp lực cho ngành. Ảnh hưởng của kinh tế thị trường tác động vào các cơ sở y tế, vào các đơn vị kinh doanh khối ngoài nhà nước, đời sống của nhiều CNVCLĐ (đặc biệt đối tượng lao động như Điều dưỡng, Y công) còn gặp nhiều khó khăn, tác động tới tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, giap tiếp ứng xử, y đức của nhân viên y tế.


Đứng trước những thuận lợi và khó khăn đó, ngay sau Đại hội Công đoàn ngành khóa XV, nhiệm kỳ 2013 – 2018, Ban Chấp hành Công đoàn ngành đã xây dựng 05 chương trình hành động với những mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp thực hiện bám sát hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của ngành, có sự điều chỉnh đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế, kiểm điểm tiến độ triển khai hàng năm, đề ra giải pháp khắc phục tồn tại của từng chương trình, điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, vì vậy nửa nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ bản hoàn thành được mục tiêu, các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra:  Đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, CNVCLĐ được cải thiện, từng bước ổn định, không có tình trạng mất việc làm, ngừng việc, tranh chấp lao động, đình công, lãn công; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phúc lợi xã hội ngày càng được cải thiện từ đó đã đáp ứng  được nhu cầu và nguyện vọng của đông đảo người lao động; các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động được thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch… Công tác tuyên truyền, giáo dục về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn các cấp được đẩy mạnh. Đặc biệt là công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao y đức, tinh thần thái độ, kỹ năng giao tiếp của nhân viên y tế ngày càng đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia từ đó đã tạo ra đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh trong CNVCLĐ, hạn chế các tệ nạn xã hội. Tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS mới, đặc biệt là phát triển tại các cơ sở y tế khối y tế tư nhân; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ Công đoàn cho các bộ CĐCS. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, đặc biệt là các phong trào thi đua mang tính đặc thù ngành nghề như: “Nụ cười bệnh nhân, niềm vui người thầy thuốc”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện Quy tắc ứng xử 12 điều Y đức của người thầy thuốc. Các phong trào này do công đoàn ngành phối hợp với Sở Y tế triển khai phát động. Thông qua các phong trào đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, là động lực quan trọng làm thay đổi về nhận thức và hành động của đông đảo đoàn viên CNVCLĐ. Công tác thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Quản lý sử dụng tài chính Công đoàn đúng hướng dẫn, quy định. Công tác Nữ công, hoạt động của UBKT cũng được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành quan tâm lãnh đạo sát sao vì vậy cũng đã thu được những kết quả quan trọng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đề ra…

Bên cạnh những kết quả quan trọng đã  đạt được thì vẫn còn những tồn tại cần khắc phục trong nửa nhiệm kỳ còn lại như: Một số vụ việc vi phạm quy chế chuyên môn, quy chế dân chủ, đơn thư kéo dài tại một số đơn vị cũng ảnh hưởng tới ngành, tới tâm lý NLĐ; công tác khám sức khỏe định kỳ cho CNVCLĐ mặc dù đã được tổ chức nhưng chưa thường xuyên, công tác quản lý hồ sơ, xử lý kết quả khám sức khỏe còn hạn chế; công tác NCKH, SKST đã được triển khai nhưng chưa đồng đều. Các đề tài NCKH sau khi được nghiệm thu tính ứng dụng trong thực tế chưa cao. Sáng kiến cải tiến kỹ thuật còn ít; xu hướng CNVCLĐ sinh con thứ ba vẫn có khả năng tăng trong thời gian tới ảnh hưởng tới chính sách dân số của Nhà nước…

Những tồn tại, hạn chế nêu trên đã được Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xác định bởi những nguyên nhân sau đây: Các hình thức tuyên truyền đôi khi còn mang tính hình thức, chưa phù hợp sát thực tế; công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên CNVCLĐ còn chậm so với yêu cầu; CNVCLĐ ở các đơn vị dành nhiều thời gian vào làm việc chuyên môn nhằm tăng thu nhập mà chưa dành thời gian cho học tập, bồi dưỡng kiến thức pháp luật; lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác thi đua, khen thưởng, chưa tạo động lực thúc đẩy phong trào trong CNVCLĐ; cán bộ CĐCS làm việc kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động Công đoàn còn nhiều hạn chế; một số cán bộ công đoàn, kể cả cán bộ chủ chốt chưa phát huy hết vai trò của cán bộ công đoàn, chưa tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền, phương pháp tổ chức các phong trào hiệu quả còn thấp; các chế độ, chính sách pháp luật, quy định của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động còn chưa phù hợp…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Thành phố, Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội trong nửa nhiệm kỳ còn lại, đặc biệt hoạt động công đoàn cần bám sát sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị để triển khai các hoạt động có hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt chức năng của tổ chức công đoàn và nhiệm vụ của đơn vị; thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn và người lao động, phối hợp với chính quyền giải quyết vướng mắc, kiến nghị kịp thời ngay từ cơ sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; luôn đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền giáo dục, nâng cao trách nhiệm đoàn viên đi đôi với nhiệm vụ của đơn vị, của ngành và tổ chức công đoàn, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao y đức, tinh thần thái độ, ý thức chấp hành pháp luật, quy định của ngành, nội quy của đơn vị; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước một cách thiết thực thu hút được đông đảo đoàn viên CNVCLĐ tham gia, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào, từ đó đã nhân rộng ra các gương điển hình tiên tiến…

 


Trịnh Huy Toàn
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: