Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

CĐ ngành Dệt-May Hà Nội: Chỉ đạo hoạt động linh hoạt trong điều kiện của ngành đặc thù

Ngày đăng: 21/11/2013 | 21:06:19

Ngày 18/11, Đoàn khảo sát của LĐLĐ thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Thanh Đà - Phó Chủ tịch Thường trực làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo các Ban đã khảo sát tình hình hoạt động của Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội.

Là mô hình công đoàn ngành dệt may địa phương đang trong quá trình hoạt động thí điểm, khó khăn lớn nhất của Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội là không có cấp uỷ, chính quyền đồng cấp hỗ trợ trong công tác chỉ đạo hoạt động, đầu mối CĐCS lại nằm phân tán, trải dài trên địa bàn toàn thành phố. Chính vì vậy, thực hiện nhiệm vụ chính trị của LĐLĐ thành phố Hà Nội và để triển khai có hiệu quả chương trình công tác năm 2013, Ban chấp hành Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội đã xác định: trên cơ sở chương trình công tác chung của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành phải vận dụng linh hoạt trong công tác chỉ đạo hoạt động CĐCS cho phù hợp với đặc thù đơn vị.

Với quan điểm chỉ đạo hoạt động đó, năm 2013 Công đoàn ngành tiếp tục tổ chức rà soát lại 100% CĐCS để nắm bắt thông tin toàn diện về CĐCS, phân loại theo nhóm CĐCS để đánh giá hoạt động, từ đó đ­ưa ra ph­ương án tiếp cận và triển khai hoạt động. Đồng thời tiến hành phân cụm CĐCS theo địa bàn để công tác chỉ đạo sát thực và phù hợp, kịp thời phân công cán bộ bám sát, theo dõi, đôn đốc, h­ướng dẫn  hoạt động của CĐCS và thư­ờng xuyên báo cáo với BCH, Thư­ờng trực công đoàn ngành để có chỉ đạo kịp thời và chính xác. Tổ chức chỉ đạo các hoạt động, phong trào thi đua mang tính chất đặc thù của ngành như: Hội thi thợ giỏi nghề May, phong trào thi đua "trách nhiệm và chất lượng sản phẩm", nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Nữ công CĐCS... để luôn cuốn, gắn kết các đơn vị cơ sở với Công đoàn ngành, tạo không khí thi đua trong CNVCLĐ và hướng các hoạt động đi vào chiều sâu.

Bằng sự lăn lộn, dám nghĩ, dám làm, kiên trì bám sát cơ sở và quyết tâm cao của toàn thể Ban Chấp hành cùng đội ngũ cán bộ chuyên trách, năm 2013 mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn song hoạt động Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội đã dần ổn định, đi vào nề nếp và có những khởi sắc mới. CĐCS và CNVCLĐ đã gắn bó hơn với Công đoàn ngành, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do Công đoàn tổ chức. Cụ thể đã có trên 80% CĐCS và hàng nghìn lượt CNVCLĐ hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn ngành triển khai và phát động, 100% doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn ngành xây dựng được thang bảng lương, trên 60% doanh nghiệp đã ký kết được TULĐTT, 80% CNVCLĐ được ký HĐLĐ. CNVCLĐ được tuyên truyền và đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách pháp luật, ổn định việc làm và thu nhập với mức bình quân đạt 3,4 triệu đồng/người/tháng. Công đoàn ngành cũng đã tham gia có hiệu quả vào việc đóng góp bổ sung xây dựng các bộ Luật, thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền lợi cho người lao động, nhất là CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền phát triển được 2.071 đoàn viên (đạt 103,6%) và thành lập mới 03 CĐCS (đạt 100%), tự chủ công tác thu-chi tài chính. Các hoạt động chuyên đề khác cũng đạt nhiều kết quả và có dấu ấn hơn những năm trước.

Đánh giá hoạt động của Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội, đồng chí Lê Thanh Đà - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ghi nhận: Mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc chỉ đạo và thực hiện chức năng của mình nhưng với quyết tâm dám nghĩ, dám làm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách nên hoạt động công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực và tạo được dấu ấn hơn những năm trước. Tuy nhiên, để mô hình hoạt động của ngành thực sự ổn định và đi vào chiều sâu, phù hợp với đặc thù của mô hình thí điểm thì mọi hoạt động của công đoàn phải hướng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh tế của từng đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Nói cách khác là trong quá trình tổ chức, triển khai, chỉ đạo thực hiện Công đoàn ngành phải linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp hoạt động phù hợp với từng thời điểm trong đó mục tiêu hàng đầu vẫn là tập trung chỉ đạo CĐCS thực hiện tốt chức năng giám sát, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, hướng tới mục tiêu xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, cùng có lợi giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho CNLĐ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống cho CNVCLĐ. Triển khai có hiệu quả 5 chương trình công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Thành phố cho CNVCLĐ.

Phương Lâm - Phương Ngà
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: