Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

CĐ các KCN&CX Hà Nội: Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV

Ngày đăng: 30/07/2013 | 08:55:55

Ngày 26/7, tại trường Trung cấp công đoàn Hà Nội, Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XV cho gần 300 đồng chí là ủy viên BCH, ủy viên UBKT Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT các công đoàn cơ sở.


Đồng chí Đặng Minh Thuần - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố tới dự và trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội công đoàn Thành phố lần thứ XV. Đồng chí đã phân tích tình hình CNVCLĐ, đánh giá kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn Thủ đô nhiệm kỳ 2009 – 2013, đặc biệt là mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn Thủ đô nhiệm kỳ 2013 – 2018, phân tích sâu về mục tiêu và hai nhóm chỉ tiêu công đoàn thực hiện và công đoàn phối hợp thực hiện, triển khai  5 chương trình công tác trọng tâm của BCH LĐLĐ Thành phố thực hiện Nghị quyết, đó là: Phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và chính sách lao động nữ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; Đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách, nâng cao kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở; Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần đối với CNVCLĐ; Phối hợp nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề  và kiến thức pháp luật, xã hội đối với CNVCLĐ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Toản, Chủ tịch công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn Thành phố phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đơn vị, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, tập trung tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của CNLĐ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề ra các biện pháp thiết thực để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong phong trào CNLĐ và hoạt động công đoàn, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, thông qua đó góp phần xây dựng cơ quan, doanh nghiệp ổn định và phát triển, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

CĐ các Khu CN & CX
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: