Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Cầu Giấy cán đích chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2016

Ngày đăng: 23/09/2016 | 14:11:29

Với sự nỗ lực vượt bậc, việc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong 9 tháng đầu năm 2016 của LĐLĐ quận Cầu Giấy đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. 

Xác định việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn và năm 2016 được chọn là “Năm phát triển đoàn viên” để thúc đẩy mạnh mẽ hơn công tác này. Ngay từ đầu năm, LĐLĐ quận Cầu Giấy đã cố gắng nỗ lực, tập trung trong việc phát triển tổ chức Công đoàn với nhiều giải pháp tích cực.


Một buổi lễ thành lập CĐCS trên địa bàn quận Cầu Giấy

Cụ thể, thường xuyên khảo sát tình hình doanh nghiệp trên địa bàn nhằm nắm chắc tình hình lao động và những doanh nghiệp có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn; chú trọng việc vận động thành lập CĐCS theo phương thức mới quy định tại Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh đó, LĐLĐ quận cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động qua việc phát hành các tài liệu, thư mời thành lập, trong đó giới thiệu về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, quyền lợi và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động cũng như người lao động về tầm quan trọng của việc thành lập tổ chức công đoàn.

Kết quả trong 9 tháng đầu năm 2016, LĐLĐ quận đã khảo sát, tuyên truyền, vận động, kết nạp 2.635/2.500 đoàn viên công đoàn - đạt tỷ lệ 105,4% so với kế hoạch năm, thành lập mới 38/25 công đoàn cơ sở - đạt tỷ lệ 152% so với kế hoạch năm. 

Bên cạnh việc phát triển mới đoàn viên và CĐCS, LĐLĐ quận đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, qua đó góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh, thực sự là cầu nối hài hòa giữa người sử dụng lao động và người lao động. 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch LĐLĐ quận, khẳng định: “Cùng với phát triển số lượng, việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CĐCS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp công đoàn cần tập trung thực hiện. Trong thời gian tới, các cấp công đoàn cần tăng cường công tác chỉ đạo, tập trung nguồn lực cho phát triển đoàn viên, hướng mạnh về cơ sở và đa dạng hóa các phương thức vận động gắn với tuyên truyền phổ biến pháp Luật Lao động, Luật Công đoàn; thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động và chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… Qua đó giúp người sử dụng lao động và người lao động hiểu được vai trò của tổ chức Công đoàn, thu hút ngày càng đông lực lượng này tự nguyện đăng ký tham gia vào Công đoàn, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu năm 2016 nói riêng và chỉ tiêu kết nạp mới đoàn viên và thành lập CĐCS trong nhiệm kỳ 2013-2018”.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, LĐLĐ quận đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ cần thực hiện đến cuối năm, trong đó trước hết là tập trung công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với phương châm “Ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn”, để tổ chức công đoàn thực hiện chăm lo, bảo vệ cho người lao động trong các doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh.

Hà Thu
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: