Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Xây dựng Công đoàn cơ sở

Ban hành các quy định mới về tài chính công đoàn theo luật công đoàn 2012

Ngày đăng: 16/01/2013 | 15:21:01

Ngày 15/1/2013, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn các Quy định về tài chính công đoàn theo Luật công đoàn năm 2012 và Hướng dẫn xây dựng dự toán Tài chính năm 2013.

Ngày 9.1.2013, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đă ban hành 4 Quyết định về công tác tài chính công đoàn và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2013 gồm: Quyết định số 168/QĐ- TLĐ Về việc ban hành Quy định Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; Quyết định số 169/QĐ-TLĐ Về việc ban hành Quy chế quản lư tài chính công đoàn; Quyết định số 170/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí CĐ theo Luật CĐ năm 2012; Quyết định số 171/QĐ-TLĐ Về việc ban hành Quy định về thu, chi, quản lư tài chính công đoàn cơ sở. 

Nguồn thu tài chính công đoàn theo Điều 26 Luật công đoàn năm 2012, bao gồm: Thu đoàn phí công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn; Thu kinh phí công đoàn, Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ và thu khác .

 Về quy định thời gian đóng kinh phí CĐ : Cơ quan, tổ chức, DN đóng kinh phí CĐ mỗi tháng một lần: đối với DN kinh phí CĐ của tháng trước đóng vào 10 ngày của đầu tháng sau; đối với đơn vị hành chính sự nghiệp, đóng kinh phí CĐ cùng với kỳ rút kinh phí chi lương hàng tháng của đơn vị.

Đối với các cơ quan, tổ chức, DN có quy mô nhỏ hoặc DN có chu kỳ sản xuất sản phẩm kéo dài, không đóng được kinh phí CĐ hàng tháng, LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành T.Ư, CĐ TCty trực thuộc TLĐ quy định thời gian đóng phí CĐ của các đối tượng này cho phù hợp... Đối với DN, khoản đóng kinh phí CĐ th́ hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh. Đối với tổ chức đơn vị sử dụng các nguồn khác đóng kinh phí CĐ th́ được hạch toán vào chi phí các nguồn khác của đơn vị.

Về phân phối nguồn thu tài chính công đoàn: Công đoàn cơ sở được sử dụng 65% số thu kinh phí công đoàn, 60% số thu đoàn phí công đoàn và 100% số thu khỏc của đơn vị.

Công đoàn cấp trên cơ sở; LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được sử dụng 35% tổng số thu kinh phí công đoàn và 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn. Thu khác của đơn vị nào đơn vị đó được sử dụng.

Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn giữa LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc do LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn quy định.

Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị triến khai, hướng dẫn công đoàn cấp trên cơ sở vào ngày 29/1/2013.

                                                                                       Nguyễn Thị Kim Oanh

                                                                           Trưởng Ban tài chính LĐLĐ Hà Nội 


Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: