Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

Trường Trung cấp công đoàn TP Hà Nội: Mười điểm nổi bật năm 2013

Ngày đăng: 28/01/2014 | 21:26:42

Năm 2013, dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, sự cộng tác phối hợp có hiệu quả của các ban LĐLĐ Thành phố, các công đoàn cấp trên cơ sở, sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám hiệu, đội ngũ CBCNVCLĐ, trường Trung cấp công đoàn thành phố Hà Nội đã thực hiện hoàn thành chương trình kế hoạch đã đề ra, góp phần quan trọng vào việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn Thủ đô đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, trong có có nhiều điểm nổi bật:

Phối hợp với các cấp CĐ Thủ đô hoàn thành chỉ tiêu mở 47/47 lớp với 4.459 học viên  đạt 115% kế hoạch huy động học viên dự các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động cho đội ngũ cán bộ CĐ từ cơ sở đến Thành phố (kinh phí UBND TP, TLĐ hỗ trợ).

Phối hợp với công đoàn các quận, huyện, ngành, tổng công ty, cơ sở trên địa bàn Thành  phố (kinh phí cơ sở) tổ chức 58 lớp (tăng 5,45% so 2012) bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tổ chức hoạt động CĐ cho 4.811 lượt CBCĐCS và cấp trên cơ sở (tăng 37,45% so 2012). Lần đầu tiên tổ chức 10 lớp ghép cho UVBCH, UVUBKT sau ĐH CĐ các cấp về học tập tại Trường; đào tạo bồi dưỡng 02 lớp chuyên gia về kỹ năng xây dựng đàm phán, thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể cơ bản và nâng cao; 01 lớp giải quyết tranh chấp LĐ và đình công, 01 lớp về kỹ năng kiểm tra, hướng dẫn CĐCS về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho cán bộ CĐ cấp trên cơ sở.

Phối hợp với trường đại học Công đoàn mở 02 lớp lý luận nghiệp vụ công tác CĐ cho 93 cán bộ CĐCS, cấp trên cơ sở thuộc LĐLĐ Hà Nội và CĐ ngành TW trên địa bàn như: Y tế, Ngân hàng, Xây dựng, CĐ quốc phòng, tập đoàn Than, KS Việt Nam, Tổng công ty xây dựng Hà Nội...

Chủ động đề xuất với Thường trực LĐLĐ Hà Nội biên soạn cuốn tài liệu quán triệt Nghị  quyết Đại hội XV Công đoàn Thành phố được LĐLĐ Hà Nội đánh giá cao, phục vụ kịp thời việc quán triệt, học tập NQ cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống CĐ Thủ đô. Biên soạn 02 cuốn hỏi đáp về Luật LĐ, Luật CĐ năm 2012. Soạn mới một số bài giảng phục vụ quán triệt NQ Đại hội CĐ Thành phố và học tập Luật LĐ, Luật CĐ năm 2012 và các Nghị định hướng dẫn.

Hoàn thành năm thứ nhất đề tài nghiên cứu khoa học cấp Thành phố về đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2013-2014.

Hoàn thành dự án hỗ trợ mua sắm từ nguồn kinh phí của UBND Thành phố trị giá 3,7 tỷ đồng. Công trình xây dựng, cải tạo sửa chữa, mua sắm trang, thiết bị phục vụ cho dạy, học, làm việc của Trường đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần vào nguồn thu và phục vụ cho công tác dạy học và làm việc của nhà trường.

Làm tốt quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020, quy trình bổ nhiệm cán bộ, thi tuyển giáo viên dân chủ, công khai, minh bạch. Kết quả đưa vào quy hoạch cán bộ cấp Trường, cấp Thành phố quản lý 08 đồng chí; bổ nhiệm 03 trưởng phòng, khoa, 01 phó phòng; thi tuyển được 04 giáo viên, 01 nhân viên.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên, CNV. Cuối năm 2012, đầu năm 2013 đã cử 13 lượt cán bộ, giáo viên, CNV đi học lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, lớp lý luận nghiệp vụ CĐ, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm chương trình trung cấp chuyên nghiệp, đào tạo sơ cấp nhân viên kỹ thuật điện nước, bằng 76% tổng số CB, GV, CNV của Trường, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tình hình, nhiệm vụ mới.

Phối hợp với các đoàn thể tổ chức tốt hội nghị CBCC, thực hiện các quy chế dân chủ cơ sở. Làm tốt công tác phục vụ mở lớp, liên kết đào tạo, sự nghiệp có thu, giữ gìn trật tự, an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho nhà trường và cán bộ, học viên, giáo viên, CNV đến làm việc, tập huấn tại Trường; chăm lo đời sống, thu nhập của cán bộ, giáo viên, CNV tăng  17% so với năm 2012. Chăm lo, tạo điều kiện cho chi bộ, CĐ, đoàn TN, CCB hoạt động tốt.

Năm 2014 - năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô và đất nước, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Trường Trung cấp công đoàn Hà Nội phấn đấu:

Phối hợp với các cấp CĐ Thủ đô tổ chức thực hiện đạt 100% lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động cho cán bộ CĐCS, cấp trên cơ sở thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội, các lớp theo yêu cầu của cơ sở và cấp trên cơ sở trên địa bàn Hà Nội.

Phối hợp với trường Đại học Công đoàn mở 01 lớp lý luận nghiệp vụ CĐ cho cán bộ CĐ cấp trên cơ sở còn lại của hệ thống CĐ Thủ đô và các CĐ ngành TW trên địa bàn.

Tham gia giảng, biên soạn, cung ứng tài liệu theo yêu cầu của các lớp bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở thuộc quận, huyện, thị xã.

Tổ chức lớp bồi dưỡng giảng viên kiêm chức, lớp đào tạo kế toán trưởng, các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm theo yêu cầu của cán bộ công đoàn cơ sở.

Hoàn thành mở từ 2-3 mã ngành và tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp.

Triển khai có hiệu quả và hoàn thành đề tài khoa học đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội.

Phối hợp tổ chức tốt hội nghị CBCC năm 2014, hội nghị hội thảo về triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ năm 2014; phục vụ tổ chức lớp ở Trường, cơ sở và sự nghiệp có thu, chăm lo đời sống cán bộ, giáo viên, CNV cao hơn năm 2013. Tạo điều kiện cho chi bộ, công đoàn, đoàn thành niên, hội cựu chiến binh hoạt động tốt.

Trần Huy Vỵ

Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: