Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

Triển khai thi hành Hiến pháp trong CNVCLĐ Thủ đô

Ngày đăng: 18/04/2014 | 08:37:22

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn, LĐLĐ Thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp trong CNVCLĐ.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến, đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong CNVCLĐ nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp; ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của Hiến pháp đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, từ đó nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và chấp hành Hiến pháp, pháp luật trong CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn. Đồng thời đây cũng là dịp để các cấp công đoàn rà soát kịp thời, toàn diện hệ thống văn bản liên quan đến chế độ chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đặc biệt là Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, làm rõ những nội dung phù hợp, nội dung không phù hợp Hiến pháp, kịp thời kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Thành phố và các cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Cũng theo Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến, các cấp công đoàn cần tập trung tuyên truyền, phổ biến nội dung, ý nghĩa và những điểm mới của Hiến pháp, chú trọng Điều 10, 101, 116 trong Hiến pháp khẳng định vị trí, vai trò, chức năng của Công đoàn Việt Nam và người đứng đầu tổ chức Công đoàn; tuyên truyền về các nội dung quy định trong Hiến pháp có liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, vai trò của công đoàn đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tuyên truyền rõ nguyên tắc tự nguyện và cụ thể hóa nguyên tắc tự nguyện trong việc thành lập công đoàn cơ sở và các cấp công đoàn; chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; vai trò, trách nhiệm công đoàn tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp về những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; cụ thể hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về việc công đoàn vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội yêu cầu Trường Trung cấp công đoàn thành phố Hà Nội, Trường trung cấp nghề công đoàn Hà Nội lập kế hoạch giảng dạy Hiến pháp cho học sinh, sinh viên; chỉ đạo trang Web LĐLĐ Thành phố, Báo Lao động Thủ đô đăng tải toàn văn nội dung Hiến pháp; phản ánh mọi hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp trong các cấp công đoàn. Các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp trong CNVCLĐ; vận động CNVCLĐ và đoàn viên CĐ tích cực tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” theo Kế hoạch của Chính phủ, Tổng LĐLĐ VN và Thành phố Hà Nội. Các CĐCS phối hợp với người sử dụng lao động tuyên truyền Hiến pháp cho CNVCLĐ bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực.

Ban biên tập
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: