Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

Tổng kết hoạt động trang web LĐLĐ Thành phố năm 2015

Ngày đăng: 29/01/2016 | 14:04:29

Ngày 28/01/2016, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tổ chức tổng kết hoạt động trang web năm 2015 và triển khai chương trình hoạt động năm 2016. Dự  và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Thanh Đà - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố - Trưởng ban biên tập trang web.

Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng ảnh hưởng sâu sắc tới đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung như kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Các cấp công đoàn tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn thành phố …..vì vậy, việc đưa tin, tuyên truyền; phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố thông qua trang web tới các cấp tiếp tục là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của tổ chức công đoàn.

Truyền tải thông tin điều hành, chỉ đạo

Nhằm phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin phục vụ công tác điều hành, chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố tới các cấp công đoàn, thông qua trang web kế hoạch công tác quý, lịch công tác hàng tuần của Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục được đăng tải và hiển thị thuận tiện đối với người tra cứu, sử dụng. Hệ thống các chương trình công tác, các văn bản chỉ đạo,điều hành của Thành phố đối với Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở đã được đăng tải trên trang web trước khi gửi qua đường công văn tới các đơn vị. Nhiều nội dung chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy Hà Nội đã được triển khai nhanh chóng từ cấp Thành phố tới các công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc thông qua trang web đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành tốt, kịp thời hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô.


Hệ thống giấy mời họp thông qua trang web tiếp tục được sử dụng có hiệu quả. Các dự thảo văn bản, các tài liệu phục vụ hội nghị, hội thảo được đính kèm giấy mời cho phép người dùng tải về đã góp phần rút ngắn thời gian, đảm bảo thông tin nhanh, kịp thời, chính xác giữa Liên đoàn Lao động Thành phố tới các cấp Công đoàn Thủ đô. Thông qua việc triển khai giấy mời họp và tài liệu đính kèm qua trang web đã góp phần tiết kiệm chi phí hành chính của cả hệ thống công đoàn.

Chú trọng nâng cao chất lượng tin bài, hoạt động trang web

Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, năm 2015 trang web Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục là kênh thông tin quan trọng, liên tục cập nhật hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô và là địa chỉ truy xuất thông tin của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài nước.

Trong năm 2015 có tổng cộng 1.262 tin, bài và 1.260 ảnh phản ánh hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô đã được đăng tải. Bình quân mỗi tháng có 105 tin, bài được cập nhật trên trang web. Bài viết trên các chuyên mục trên trang web được cập nhật thường xuyên, liên tục, một số chuyên mục có số lượng bài lớn như: Chuyên mục Tuyên truyền giáo dục: 344 tin, bài; Chuyên mục Xây dựng công đoàn cơ sở: 305 tin, bài; Chuyên mục Chăm lo, bảo vệ: 248 tin, bài…


Bên cạnh đó, nhiều bài viết của các báo, tạp chí, các thông tin hoạt động của Tổng LĐLĐ Việt Nam, của LĐLĐ các tỉnh, thành phố, công đoàn tổng công ty, công đoàn ngành trung ương đã được chọn lọc, đăng tải góp phần tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến phong trào CNVCLĐ và hoạt động của tổ chức công đoàn cũng như các vấn đề chính trị - kinh tế - xã hội trong nước được đoàn viên, CNVCLĐ quan tâm.

Chất lượng tin, bài  tiếp tục được nâng lên so với các năm trước, nội dung phong phú, đa dạng, kịp thời, phản ánh khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của các cấp công đoàn, phong trào CNVCLĐ Thủ đô. Nhiều bài viết trên trang web của LĐLĐ Thành phố đã được trang web Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng nhiều trang web và báo khác đăng tải lại nội dung...

Năm 2015, để nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả của trang web trong việc phục vụ chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố, nhiều giải pháp đã được đưa ra, trong đó, việc xây dựng các Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn cũng như tiếp tục triển khai các phần mềm ứng dụng vào công tác điều hành, quản lý tích hợp trên trang web được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố xem là giải pháp đột phá, mũi nhọn.

Với chủ chương đó, trong năm qua, Liên đoàn Lao động Thành phố tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp như tiếp tục hướng dẫn các đơn vị triển khai có hiệu quả phần mềm cơ sở dữ liệu; tập huấn bằng phương pháp tích cực cho hơn 100 lượt cộng tác viên của các ban, đơn vị, các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc về kỹ năng khai thác thông tin, viết tin bài tuyên truyền và chụp ảnh trên trang web LĐLĐ Thành phố. Đồng thời nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ công đoàn chuyên trách bằng việc tổ chức Hội thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn”  thu hút sự tham gia của 95 thí sinh đến từ 54 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các ban, đơn vị trực thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố…

Năm 2016: tập trung nâng cao chất lượng hoạt động trang web

Đó là nhiệm vụ trọng tâm được đồng chí Lê Thanh Đà - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh và triển khai trong chương trình hoạt động năm 2016 của trang web. Trang web đã đi vào hoạt động năm thứ 9, số lượng tin bài đã ổn định, chất lượng tiếp tục được cải thiện. Tuy nhiên số lượng tin bài chưa phản ánh đúng tiềm năng và hoạt động của cả hệ thống công đoàn Thành phố. Mặt khác, một số tin hoạt động gửi về Ban Biên tập quá muộn, không còn tính thời sự; số lượng tin, bài chuyên sâu, bài mang tính lý luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác công đoàn còn chưa nhiều và chất lượng còn hạn chế.Đồng chí Lê Thanh Đà đề nghị đối với Ban biên tập trang Web cần thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cộng tác viên về nghiệp vụ viết tin bài cho trang Web, tiếp tục mở thêm các chuyên trang chuyên mục trên trang web, thay đổi giao diện cho phù hợp, thuận tiện cho bạn đọc đặc biệt cần đào tạo kỹ lưỡng về sử dụng phần mềm cho đội ngũ cán bộ chuyên trách công đoàn.

Đối với các công đoàn cấp trên cơ sở, tăng cường viết các bài nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, chia sẻ các mô hình mà CĐCS thực hiện hiệu quả, phát huy vai trò của công đoàn cấp trên hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS: thực hiện tốt chức năng đại diện tham gia xây dựng thang bảng lương, định mức lao động, nội quy, quy chế của doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả công tác thương lượng tập thể, ký kết và tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể; đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác vận động phát triển đoàn viên theo phương pháp mới (Điều 17 Điều lệ Công đoàn Việt Nam) – Năm phát triển đoàn viên; công tác thu tài chính, hoạt động kinh tế công đoàn; tổ chức thực hiện các phong trào thi đua …

Để biểu dương thành tích của các cá nhân tích cực đóng góp vào hoạt động trang web LĐLĐ Thành phố, tại hội nghị 10 tập thể, 15 cá nhân đã được LĐLĐ thành phố khen thưởng.

Ban biên tập
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: