Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

Tọa đàm về trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong công tác bầu cử

Ngày đăng: 19/04/2016 | 08:16:11

Nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô trong việc  bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, ngày 15/4, LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tọa đàm về trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ Thủ đô trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố.Tại buổi tọa đàm, các ý kiến tham luận đã tập trung vào những nội dung chính liên quan đến cuộc bầu cử sắp diễn ra như: ý nghĩa của cuộc bầu cử, vai trò của tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân trong công tác bầu cử…

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nói chung, cũng như đối với CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn nói riêng. Cùng với hệ thống chính trị, Các cấp Công đoàn Thành phố thời gian qua đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền về công tác bầu cử và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ công dân tới đoàn viên và CNVCLĐ.

Với vị trí vai trò là một thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp Công đoàn Thành phố đã tích cực tham gia công tác bầu cử ở nhiều nội dung như: cử đại diện tham gia tổ chức bầu cử ở địa phương và Ủy ban bầu cử các cấp, ban bầu cử ở đơn vị bầu cử, tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu; tham gia hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (đối với cấp tỉnh) và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tham gia các hoạt động giám sát trong toàn bộ quá trình diễn ra cuộc bầu cử; tham gia tiếp công dân và CNLĐ, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Phối hợp tuyên truyền về bầu cử và tham gia tiếp xúc cử tri theo đơn vị bầu cử; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để tuyên truyền, vận động cử tri đi bỏ phiếu, tổ chức các hoạt động tạo không khí thi đua sôi nổi trước, trong và sau ngày bầu cử để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của những người lao động, toàn thể nhân dân.

Các cấp Công đoàn Thành phố đã, đang và tiếp tục triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền về công tác bầu cử gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là trực tiếp xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trách nhiệm của mỗi CNVCLĐ trong việc sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, bầu vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, tham mưu kịp thời với các cấp ủy Đảng và chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền chuyên môn đồng cấp phổ biến cho đoàn viên, CNVCLĐ, chủ động đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, lợi dụng bầu cử để chống phá chế độ, Đảng và Nhà nước ta, đảm bảo an toàn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Hội nghị cũng đã tập trung khẳng định vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy quyền làm chủ và nghĩa vụ công dân, sự quyết tâm cao của các cấp công đoàn Thành phố, 100% CNVCLĐ Thủ đô sẽ thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021 thành công tốt đẹp.

Kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến đã tổng hợp các ý kiến phát biểu tham luận, tọa đàm tại hội nghị và chỉ đạo định hướng các cấp thành phố triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2021 với những nội dung sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND: về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; về quyền và nghĩa vụ của người ứng cử; quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; tuyên truyền các nội dung và diễn biến cụ thể về công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn Thủ đô; quá trình diễn ra và kết quả bầu cử của các ngành, địa phương, khu vực trên địa bàn Thành phố; Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của đội ngũ CNVCLĐ đối với cuộc bầu cử; kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử; phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của cử tri là CNVCLĐ tham gia bầu cử, …

Hai là, tiếp tục đổi mới, sáng tạo và linh hoạt các hình thức tuyên truyền về bầu cử, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế đội ngũ CNVCLĐ và các doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu thông tin ngày càng phong phú và đa dạng của CNVCLĐ. Kết hợp đồng bộ giữa các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan (tranh cổ động, biểu ngữ, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc, quốc huy, thông báo, lá phiếu, thẻ cử tri, mẫu trang trí hòm phiếu) gắn với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, cung cấp kịp thời sách, ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, … đưa thông tin, tuyên truyền về bầu cử đến với đông đảo CNVCLĐ, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền đúng định hướng.

Ba là, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ của các thế lực thù địch; lựa chọn người có đức có tài vào bộ máy Nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tạo không khí sôi nổi trong ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân tộc.

Ngô Ngọc Thủy
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: