Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

Tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết TW6 (khóa XI) cho cán bộ CĐCS trên địa bàn huyện Sóc Sơn

Ngày đăng: 05/04/2013 | 16:18:51

Thực hiện sự chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy Sóc Sơn và chương trình công tác năm 2013, mới đây LĐLĐ huyện Sóc Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết TW6 (khóa XI) cho 165 đồng chí là ủy viên BCH, ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện, chủ tịch công đoàn cơ sở và chủ tịch công đoàn các trường học trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ công đoàn cơ sở đã được nghe Tiến sỹ Nguyễn Danh Quỳnh – Trưởng bộ môn quan hệ quốc tế - Học viện chính trị hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cung cấp những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 19 – NQ/TW ngày 31/10/2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại và Nghị quyết số 20 – NQ/TW ngày 01/11/2012 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng thời tiến sỹ Nguyễn Danh Quỳnh đã cung cấp những nội dung cơ bản của Kết luận số 49 – KL/TW ngày 16/10/2012 về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2012; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính – ngân sách nhà nước năm 2013; kết luận số 50 – KL/TW ngày 29/10/2012 về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” và kết luận số 51 – KL/TW ngày 29/10/2012 về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”, đặc biệt nhấn mạnh và cụ thể hóa Nghị quyết số 19 và kết luận số 51 phù hợp với đặc trưng cơ bản của huyện Sóc Sơn. Nhiều ý kiến thảo luận, trao đổi xung quanh vấn đề về chính sách đất đai, đổi mới giáo dục, tình hình phát triển kinh tế - xã hội được thảo luận, giải đáp tại Hội nghị.

Hội nghị tập huấn nhằm cung cấp cho đội ngũ cán bộ CĐCS những nội dung cơ bản của các Nghị quyết để vận dụng vào thực tiễn hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và nhằm mục tiêu cụ thể hóa, đưa các chính sách của Đảng đến với công nhân viên chức, người lao động một cách thiết thực phù hợp với đặc trưng của CNVC LĐ trên địa bàn huyện.

Ánh Tuyết
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: