Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

Long Biên triển khai đợt cao điểm làm sạch môi trường đến 233 CĐCS

Ngày đăng: 13/10/2016 | 10:37:40

Sáng 11/10, LĐLĐ quận Long Biên đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức triển khai đợt cao điểm CNVCLĐ làm sạch môi trường trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khu vực công cộng trên địa bàn quận năm 2016.

Mục tiêu của đợt cao điểm là nâng cao ý thức và hành động, tạo phong trào sôi nổi, tự giác làm sạch môi trường của cán bộ, CNVCLĐ trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khu vực công cộng trên địa bàn quận, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị của mỗi người và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống. 

Đợt cao điểm CNVCLĐ làm sạch môi trường được tập trung vào ba nội dung, giải pháp trọng tâm. Một là nâng cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ công đoàn, người đứng đầu, đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ thực hiện làm sạch môi trường. Hai là thường xuyên đảm bảo làm sạch môi trường; thực hiện nề nếp, tự giác làm sạch hàng ngày, hàng tuần tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khu vực công cộng. Ba là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; biểu dương, thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, xử lý nghiêm các vi phạm gây ô nhiễm môi trường.

Với tinh thần quyết tâm, Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tới 233 công đoàn cơ sở trực thuộc, hàng trăm công đoàn phối quản và đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn khối ngoài nhà nước trên địa bàn quận. Trong kế hoạch, LĐLĐ quận đề nghị các công đoàn cơ sở thống nhất với lãnh đạo chính quyền, chuyên môn đồng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức đợt cao điểm làm sạch môi trường trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và khu vực công cộng; triển khai đến tất cả các tổ chức trực thuộc và CNVCLĐ thực hiện; trong đó kế hoạch phải xác định rõ các công việc, lộ trình thực hiện, phân công rõ trách nhiệm của từng phòng, ban, xí nghiệp, phân xưởng, tổ chức  thành viên, tổ chức ký cam kết cá nhân CNVCLĐ tự giác làm sạch môi trường, nêu cao tinh thần làm chủ, tính nghiêm túc trong tổ chức thực hiện. 

Kế hoạch của LĐLĐ quận triển khai được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận đều đồng tình ủng hộ, thống nhất tổ chức ngay các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ tham gia đợt cao điểm làm sạch môi trường trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nơi công cộng.

                  

LĐLĐ quận Long Biên
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: