Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

LĐLĐ quận Long Biên: Sơ kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị

Ngày đăng: 05/05/2014 | 08:43:36

Sáng ngày 29/3, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, biểu dương “Công nhân giỏi”, phát động “Tháng công nhân” năm 2014, trao hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” và triển khai thi tìm hiểu “85 năm Công đoàn Việt Nam – 60 năm Thủ đô xây dựng và phát triển”.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Kim Sơn – Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Bí thư thường trực Quận uỷ; Lãnh đạo các ban LĐLĐ thành phố Hà Nội, Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Thay mặt thường trực Liên đoàn Lao động quận, đồng chí Nguyễn Trường Giang – Phó chủ tịch đã trình bày báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 -CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và kết quả phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu  “Công nhân giỏi” trong CNVCLĐ quận Long Biên năm 2014. “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được Ban thường vụ LĐLĐ Quận và các cấp công đoàn xác định là nhiệm vụ thường xuyên, cần tập trung thực hiện nghiêm túc và lâu dài. Căn cứ chỉ đạo của Quận ủy và LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Quận đã xây dựng kế hoạch, thành lập Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị; tổ chức quán triệt và triển khai các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, của LĐLĐ Quận về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đến các công đoàn cơ sở và CNVCLĐ; Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở tham gia xây dựng các chuẩn mực làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, chương trình 04 của Quận ủy, “Năm trật tự và văn minh đô thị”, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận cũng như của từng đơn vị. Có thể khẳng định sau 3 năm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị, nhiều hoạt động đã đi vào nề nếp như: việc đăng ký “Làm theo” được triển khai ngay từ đầu năm; việc học tập, nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đúng với chủ đề từng năm; việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện “Làm theo” các nội dung của từng cá nhân đã đăng ký; tổ chức kiểm điểm, đánh giá theo tháng, quý, năm về kết quả thực hiện đối với tập thể và từng cá nhân. Kết quả là nhận thức và bản lĩnh chính trị được nâng lên; ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn có chuyển biến tích cực; giao tiếp, ứng xử lịch sự, thanh lịch; tư duy, phong cách và lề lối làm việc được đổi mới; tác phong làm việc sâu sát cơ sở, lao động có kỷ luật, có chất lượng, hiệu quả, gương mẫu, đi đầu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; mỗi người không ngừng tự giác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, vươn lên tiếp thu khoa học công nghệ mới, thực hiện nếp sống văn hóa công nghiệp, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang được nhân rộng, tạo sức lan tỏa và động lực đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” trong CNLĐ quận. Phong trào thu hút trên trên 18.000 công nhân lao động hưởng ứng, 2.016 công nhân được bình chọn là công nhân giỏi cấp cơ sở, 27 “Công nhân giỏi” cấp Quận và 04 “Công nhân giỏi” Thủ đô. Kết quả của các phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của Quận và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.


Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ quận, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hằng – Chủ tịch LĐLĐ quận đã phát động “Tháng công nhân” với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp”, Ban Thường vụ LĐLĐ Quận đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; phát động các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh và làm tốt công tác phát triển đoàn viên.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ LĐLĐ Quận đã phối hợp với LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao hỗ trợ 03 “Mái âm công đoàn” và LĐLĐ quận đã vận động  Công ty Xăng Dầu khu vực I và Tổng công ty quản lý Bay Việt Nam hỗ trợ 01 “Mái ấm công đoàn” mỗi mái ấm trị giá 50 triệu đồng. Cũng nhân dịp này, LĐLĐ quận đã khen thưởng cho 05 tập thể, 04 cá nhân tiêu biểu trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; khen thưởng 27 “Công nhân giỏi" cấp Quận.  

Phát biểu với hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Thắng- Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được trong thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua  yêu nước trong CNVCLĐ Quận, đặc biệt là những tập thể, cá nhân được tôn vinh, khen thưởng tại hội nghị. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ LĐLĐ Quận và công đoàn các cơ sở cần chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện thường xuyên, hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức tốt các hoạt động trong “Tháng công nhân” do LĐLĐ Quận đã phát động để đưa Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban chấp hành TW Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” thấm sâu vào đời sống xã hội; lập thành tích thiết thực kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014), 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014), góp phần xây dựng Quận, Thủ đô Hà Nội và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

LĐLĐ quận
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: