Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

LĐLĐ quận Hà Đông: Kiểm tra, công nhận “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”

Ngày đăng: 07/12/2013 | 18:12:07

Mới đây, Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa quận Hà Đông” đã tiến hành tổ chức kiểm tra, đánh giá, đề xuất xét công nhận 17 đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Tiếp tục phát huy việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đồng thời góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động vững mạnh về chính trị, chuyên môn, nghề nghiệp, đạo đức lối sống, đi đầu trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước, ngay từ đầu năm 2013 Liên đoàn Lao động quận Hà Đông đã hướng dẫn các đơn vị thủ tục đăng ký, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Qua kiểm tra tại 17 đơn vị cho thấy, các đơn vị đã chủ động đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa tại cơ sở như: Hệ thống panô, khẩu hiệu, hệ thống phát thanh, hội trường, nhà văn hóa, hệ thống hạ tầng cơ sở như: đường đi, vệ sinh môi trường…nhằm xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Đồng thời đã biểu dương kịp thời gương người tốt việc tốt, các gương điển hình trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Nguyên Tạo
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: