Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

LĐLĐ huyện Thanh Trì: 39 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Ngày đăng: 13/11/2014 | 14:01:08

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Thanh Trì; căn cứ Thông tư 08/2014/TT- BVHTT-DL ngày 24 tháng 9 năm 2014 của Bộ văn hoá thể thao và du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, mới đây Liên đoàn Lao động huyện thành lập Đoàn kiểm tra gồm các thành viên Ban chỉ đạo của huyện và đại diện các phòng, ban ngành, đoàn thể của huyện tiến hành kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đăng ký từ đầu năm.

Tại các buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” được quy định tại Điều 4 của Thông tư 08/2014/TT-BVHTT-DL với 3 tiêu chuẩn đối với xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá” và 4 tiêu chuẩn đối với xây dựng “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”.

Qua đợt kiểm tra, hầu hết các đơn vị đã thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Đồng thời CĐCS đã chủ động tham mưu với Chính quyền của đơn vị đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hoá tại cơ sở như: Hệ thống pano, khẩu hiệu, hệ thống tủ sách, phòng truyền thống, sân chơi TDTT. Hệ thống hạ tầng cơ sở như: đường đi, cống thoát nước, vệ sinh môi trường…nhằm xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; biểu dương kịp thời gương người tốt việc tốt, các gương điển hình trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

Qua đợt kiểm tra, Liên đoàn Lao động huyện đã hoàn thiện các thủ tục đề nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận cho 39 “Cơ quan, Đơn vị, Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” năm 2014.


LĐLĐ huyện Thanh Trì
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: