Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

LĐLĐ huyện Phú Xuyên hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng: 17/03/2016 | 08:32:45

Thực hiện sự chỉ đạo của Thuờng trực LĐLĐ, Thuờng trực Huyện uỷ, và Ban chỉ đạo bầu cử huyện, ngay từ đầu năm LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn, thực hiện tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tới CĐCS và CNVCLĐ trong huyện đặc biệt là khối CĐCS các xã, thị trấn. Quán triệt các Chỉ thị của Trung ương, MTTQ, các văn bản hướng dẫn thi hành của Thành phố và của huyện nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của CNVCLĐ, của tổ chức công đoàn đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Về phía các CĐCS đã có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể để tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện, xã, thị trấn; thực hiện đầy đủ và nghiêm túc việc treo các pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu.

Tổ chức công đoàn các cấp đã tham gia vào các bước trong quy trình hiệp thương về thành phần, cơ cấu, số lượng đại biểu HĐND các cấp, đồng thời tham gia giám sát thực hiện dân chủ, giới thiệu người của tổ chức công đoàn tham gia ứng cử vào cơ quan quyền lực địa phương. Đặc biệt, tổ chức công đoàn cần sáng suốt lựa chọn nguời thực sự tiêu biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng của CNVCLĐ.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội của toàn dân. LĐLĐ huyện Phú Xuyên cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và CNVCLĐ sẽ tích cực hưởng ứng, tin tưởng và kỳ vọng vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp kỳ này sẽ thành công hết sức tốt đẹp. 

LĐLĐ huyện Phú Xuyên
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: