Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

LĐ huyện Ba Vì: Nhiều hoạt động hướng về Người lao động trong Tháng công nhân

Ngày đăng: 03/05/2015 | 17:32:29

Hưởng ứng  “Tháng công nhân” năm 2015 với chủ đề “Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động”, Liên đoàn lao động huyện Ba Vì đã triển khai đến 201 công đoàn cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hướng về người lao động trong Tháng công nhân.         

Theo đó, bằng nhiều hình thức, các cấp Công đoàn huyện Ba Vì sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử ngày Quốc tế Lao động 1/5; đẩy mạnh tuyên truyền về việc góp ý xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; gắn các hoạt động kỷ niệm với tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn, tuyên truyền giáo dục pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lồng ghép với giáo dục truyền thống cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, khơi dậy lòng yêu nước, ý thức giai cấp, ý chí tực lực tự cường, sáng tạo và cổ vũ tinh thần tự hào dân tộc, hướng về biên giới, biển đảo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…; tạo không khí vui tươi, đoàn kết, chia sẻ khó khăn, cộng đồng trách nhiệm trong CNVCLĐ.

CĐCS căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình tổ chức các hoạt động có ý nghĩa như: trợ cấp khó khăn, thăm hỏi động viên, tặng quà, tổ chức khám, hướng dẫn, tư vấn cho CNVCLĐ về sức khỏe, tư vấn về pháp luật, xây dựng gia đình hạnh phúc và các kiến thức xã hội khác … Vận động CNVCLĐ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện cải cách hành chính; phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”, phong trào “Người tốt, việc tốt” trong CNVCLĐ góp phần cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, quan tâm tạo cơ hội học tập suốt đời, nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ. Phối hợp với chủ sử dụng lao động tổ chức đối thoại với Công nhân lao động nhằm nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc trong CNVCLĐ, ổn định tư tương trong công nhân lao động, tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động. Cùng với đó đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở…

Khuất Duyên
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: