Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

Kiểm tra xét công nhận danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”

Ngày đăng: 13/12/2013 | 09:02:55

Để đánh giá kết quả phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa gắn với thực hiện các phong trào thi đua của LĐLĐ thành phố Hà Nội, chương trình 07-CTr/QU của Quận ủy về “Tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với nâng cao chất lượng xây dựng tổ dân phố văn hóa quận Long Biên giai đoạn 2010 – 2015”, ngay từ đầu năm Ban thường vụ LĐLĐ Quận đã triển khai đến 100% công đoàn cơ sở để đăng ký xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, đã có 118 công đoàn cơ sở đăng ký.


Để có cơ sở đánh giá xét công nhận và biểu dương khen thưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc năm 2013, nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong CNVCLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Long Biên đã tham mưu cho UBND quận Long Biên ký và ban hành kế hoạch số 400/KH-UBND và hướng dẫn số 2990 ngày 13/11/2013 về đăng ký, kiểm tra xét công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn quận Long Biên. Để kiểm tra xác suất đánh giá đúng phong trào, UBND – LĐLĐ và các thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận như Phòng nội vụ, Phòng văn hóa và thông tin, Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động thương binh và xã hội đã kiểm tra trực tiếp tại 16 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã thực hiện và đánh giá đúng tiêu chuẩn, đúng trình tự để xây dựng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, nổi bật như Công ty TNHH thương mại Việt Tuấn, Tổng công ty May 10 – CTCP, Công ty xăng dầu khu vực I, Công ty cổ phần SAVICO Hà Nội, Kho bạc nhà nước Long Biên, Trường THCS Thượng Thanh..vv..v qua đó tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng tạo sức lan tỏa của các mô hình văn hóa trên địa bàn quận Long Biên. 

LĐLĐ quận Long Biên
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: