Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

Huyện Quốc Oai: Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2014

Ngày đăng: 31/03/2015 | 16:50:06

Chiều ngày 24/3,  Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Quốc Oai đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào năm 2014; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Đến dự hội nghị có đồng chí Đỗ Lai Bình – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phong trào TD ĐKXD ĐSVH huyện; các đồng chí là thành viên BCĐ huyện; các đồng chí Trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện, Trưởng BCĐ các xã, thị trấn; Thủ trưởng, Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa năm 2014, Trưởng các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Ninh – Phó Trưởng phòng Văn hóa & Thông tin (cơ quan thường trực của BCĐ phong trào huyện) đã trình bày báo cáo tổng kết phong trào năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Trong năm qua, phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” của huyện tiếp tục được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng. Cụ thể, BCĐ phong trào huyện đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện phong trào. Cùng với đó, BCĐ đã tập trung lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, công tác trọng tâm chính. Kết quả cuối năm 2014, có 40.459 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm 87% trên tổng số hộ dân; 34 làng, tổ dân phố đạt danh hiệu Làng, Tổ dân phố văn hóa giai đoạn 2012 – 2014, đưa tổng số làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đến hết năm 2014 là 92/101 làng, tổ dân phố, chiếm 91,08% tổng số làng, tổ dân phố trên toàn huyện; 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa năm 2014 và giai đoạn 2010 – 2014, đưa tổng số cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa đến hết năm 2014 là 92/170 cơ quan, đơn vị, đạt 54,11%.

Năm 2015, BCĐ phong trào đặt mục tiêu duy trì và phấn đấu 87% trở lên tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; có 2 làng, 1 tổ dân phố lần đầu được công nhận danh hiệu Làng, Tổ dân phố văn hóa; có 5 cơ quan, đơn vị lần đầu được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Lai Bình – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ phong trào của huyện đã khẳng định, phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” đã có tầm ảnh hưởng, tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân trong những năm gần đây. Trong đánh giá, tổng kết công tác của Huyện ủy, UBND hàng năm đều có thời lượng thích hợp dành cho phong trào, phong trào không còn mang tính hình thức, chiếu lệ như thời gian đầu. Công tác kiểm tra, đánh giá đảm bảo khách quan, chính xác, không còn hiện tượng châm trước, cho nợ tiêu chí; nơi nào thực sự xứng đáng mới được công nhận. Để phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, phát huy được những giá trị tốt đẹp trong thời gian tới; đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị BCĐ huyện cần tiếp tục duy trì phối hợp liên ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như kiểm tra, đánh giá. MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội tăng cường phối hợp với các ngành chức năng duy trì và phát triển phong trào sâu rộng hơn nữa với các hoạt động cụ thể, thiết thực.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc, không chạy theo thành tích; phát huy tinh thần tự giác, tự đánh giá, kiểm tra tại cơ sở. Các làng, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã được công nhận cần có kế hoạch duy trì, phát huy danh hiệu; phấn đấu công nhận lần sau tốt hơn lần trước, xóa được những điểm trừ mà lần kiểm tra trước mắc phải. BCĐ các xã, thị trấn cần nhanh chóng củng cố, kiện toàn và huy động sự tham gia, phối hợp thực hiện của các đoàn thể, tổ chức để phong trào ngày càng phát triển sâu rộng.

Tại hội nghị, BCĐ phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” huyện đã trao Bằng công nhận các danh hiệu văn hóa cho các làng, tổ dân phố và 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đủ điều kiện công nhận năm 2014.

Kiều Hoa
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: