Nam Từ Liêm hướng dẫn CĐCS xây dựng, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể
Hơn 500 cán bộ công đoàn Thủ đô học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội....
Đối thoại trực tuyến: Những điểm mới về chế độ chính sách cho Người....
Giao ban công tác công đoàn quý I với các ban, đơn vị, doanh nghiệp....
Triển khai có hiệu quả các Đề án thí điểm
  
  

TIN SỰ KIỆN

Văn bản mới

TIN CHUYÊN ĐỀ