Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

Gia Lâm: Học tập chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2014

Ngày đăng: 03/04/2014 | 17:00:54

Sáng ngày 01/4, được sự đồng ý của Thường trực Huyện ủy Gia Lâm, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ phối hợp với các chi, đảng bộ thuộc khối nội chính tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho hơn 360 đồng chí cán bộ, đảng viên khối nội chính.

Hội nghị đã được nghe Phó Giáo sư - Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh - Phó viện trưởng viện Hồ Chí minh và các lãnh tụ - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những quan điểm, nội dung, tinh thần chỉ đạo cũng như những việc làm cụ thể của Bác về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân và nói đi đôi với làm, đó là: Mỗi cán bộ, đảng viên phải tích cực, tự giác thực hiện và nhận nhiệm vụ được giao; khi thực hiện nhiệm vụ phải làm tròn trách nhiệm, thường xuyên bàn bạc, lắng nghe ý kiến của quần chúng; nói phải đi đôi với làm, không được nói nhiều làm ít hoặc nói mà không làm, nói một kiểu, làm một kiểu bất nhất. Mỗi cán bộ, đảng viên cần tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, làm theo, chú ý mối quan hệ với nhân dân ở địa phương, nơi công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 03/10/2012 của Thành uỷ Hà Nội về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố; Chỉ thị số 01/CT- UBND ngày 02/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”

Qua hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khoá “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị” và chủ đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm  gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

LĐLĐ huyện
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: