Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

Đống Đa kiểm tra các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Ngày đăng: 19/11/2016 | 20:08:49

Từ ngày 8-15/11, Đoàn kiểm tra của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Đống Đa đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng phong trào Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2015-2016.

Đoàn kiểm tra do ông Phan Hồng Việt - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng Ban chỉ đạo là trưởng đoàn, đồng chí Đinh Thị Thu Huyền – Phó Chủ tịch LĐLĐ quận và Nguyễn Thị Hồng Tuyến – Phó phòng văn hóa thông tin làm phó đoàn.

Căn cứ Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Hướng dẫn số 3337/HD-BVHTTDL-TLĐ ngày 28/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổng LĐLĐ Việt Nam; Ban Thường vụ LĐLĐ quận Đống Đa đã tuyên truyền, hướng dẫn các CĐCS phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Kết quả có 256 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa năm 2015-2016.

Để chuẩn bị xét công nhận các đơn vị, Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo Quận chọn 20 đơn vị, doanh nghiệpđể kiểm tra. Qua kiểm tra, cho thấy đa sốcác đơn vị đã triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ về phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Các đơn vị đã thường xuyên kiện toàn Ban Điều hành xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Điều hành phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Ban Điều hành đã xây dựng và ban hành Chương trình hoạt động cho năm, đăng ký thi đua, sơ kết, tổng kết đảm bảo theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên; tổ chức các phong trào thi đua đạt hiệu quả cao; tổ chức có hiệu quả các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; phong trào văn nghệ - thể dục thể thao được duy trì thường xuyên và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, ...

Tại các đơn vị này, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế hồ sơ liên quan đến công tác xây dựng phong trào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2015-2016. Nhìn chung, các hồ sơ đều đảm bảo theo yêu cầu như: xây dựng đầy đủ các Quy chế, có biên bản các cuộc họp của Ban Điều hành, Báo cáo sơ kết – tổng kết đảm bảo thời gian quy định; …

Đoàn Kiểm tra đã đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đạt được trong phong trào xây dựng Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong thời gian qua; đồng thời đề nghị một số biện pháp để các đơn vị thực hiện phong trào tốt hơn nữa trong giai đoạn sắp đến. Kết quả sau đợt kiểm có 171 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, Ban chỉ đạo Quận trình lãnh đạo UBND Quận công nhận và lựa chọn 20 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu khen thưởng.

(ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh họa)

                                                                                       

LĐLĐ Quận Đống Đa
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: