Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

CQ Dân Đảng huyện Gia Lâm: Thực hiện nghi lễ chào cờ và Sinh hoạt dưới cờ

Ngày đăng: 03/09/2015 | 21:57:57

Thực hiện Công văn số 2240-CV/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về việc “Thực hiện nghi lễ chào cờ trong sinh hoạt tập thể, tổ chức các hội nghị và sự kiện quan trọng”; Cơ quan Dân Đảng Huyện Gia Lâm đã thực hiện Lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ tại Hội trường Huyện ủy Gia Lâm.

Vào sáng thứ 2 hàng tuần, tại trụ sở Hội trường Huyện ủy, cơ quan Dân Đảng huyện Gia Lâm đã long trọng tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của cơ quan Huyện ủy.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Tiến Việt - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan Dân Đảng đã phát biểu quán triệt mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca và sinh hoạt dưới cờ; nhấn mạnh đây là một nghi thức thiêng liêng thể hiện lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Mậu Quang - Chánh Văn phòng Huyện ủy báo cáo kết quả làm việc tuần trước đó của các ban Đảng, Trung tâm bồi dưỡng chính trị, MTTQ và các đoàn thể thuộc huyện và nhiệm vụ trọng tâm của tuần làm việc tiếp theo.

Thực hiện công văn số 329/LĐLĐ ngày 24/6/2015 về việc thực hiện nghi lễ chào cờ trong sinh hoạt tập thể, tổ chức các hội nghị và sự kiện quan trọng, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã xây dựng Công văn số 170/CV-LĐLĐ ngày 6/7/2015 triển khai tới 100% công đoàn cơ sở yêu cầu các cấp công đoàn huyện thực hiện nghiêm túc việc hát Quốc ca trong lễ chào cờ theo quy định, hát Quốc ca và Quốc tế ca (đối với đảng viên) khi tiến hành nghi thức chào cờ trong các sinh hoạt như: mít tinh kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày thành lập Đảng, Công đoàn; Đại hội Đảng, Công đoàn; kết nạp đảng viên, đoàn viên công đoàn; thành lập công đoàn cơ sở...; Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, Quốc tế ca để cán bộ, CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn nhận thức rõ, đầy đủ về việc hát Quốc ca trong lễ chào cờ Tổ quốc và các lễ kỷ niệm. Tổ chức cho cán bộ, CNVCLĐ học hát Quốc ca, Quốc tế ca (đối với đảng viên), đảm bảo đúng lời, đúng nhạc. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị căn cứ điều kiện thực tế để tổ chức nghi thức chào cờ vào mỗi sáng thứ Hai hàng tuần. Tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, bảng tin của cơ sở về mục đích, ý nghĩa của lễ chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca, nhằm nâng cao nhận thức, cổ vũ, động viên và giáo dục ý nghĩa thiêng liêng của việc chào cờ Tổ quốc, hát Quốc ca cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện. 

LĐLĐ huyện Gia Lâm
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: