Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

Cơ quan LĐLĐ Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ năm 2013

Ngày đăng: 05/02/2013 | 14:02:40

Ngày 1/02, tại Hội trường, Cơ quan LĐLĐ Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013. Đồng chí Trần Văn Thực, ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2012, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo điều hành của Thủ trưởng và vai trò tham gia tích cực của Công đoàn, Đoàn Thanh niên cơ quan, Thủ trưởng và công đoàn các ban, các đơn vị; cán bộ, CNVCLĐ cơ quan LĐLĐ Hà Nội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ của cơ quan và từng đơn vị. Các ban LĐLĐ Thành phố đã tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XV; đến cuối tháng 11/2012 CĐCS đã tiến hành xong Đại hội, Hội nghị và hết tháng 12/2012 đã cơ bản hoàn thành Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tham mưu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở và người lao động, đề xuất triển khai nhiều mô hình hoạt động mới, đề xuất và hướng dẫn các hoạt động Tháng công nhân năm 2012; thành lập và đưa vào hoạt động 5 cụm văn hóa thể thao; thành lập 07 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tổ chức 17 đêm văn nghệ “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”. Tham mưu tổ chức biểu dương 120 công nhân giỏi Thủ đô; phối hợp UBND Thành phố biểu dương 100 sáng kiến sáng tạo và doanh nhân doanh nghiệp tiêu biểu. Thành lập mới 364/400 CĐCS (đạt 91% kế hoạch, phát triển 46.143/42.000 đoàn viên (đạt 109,86% kế hoạch). Các đơn vị sự nghiệp có thu đã đổi mới công tác quản lý, có nhiều biện pháp phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo nguồn kinh phí để chi cho các hoạt động, bảo đảm tiền lương, ổn định việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho cán bộ nhân viên. Các doanh nghiệp đã có nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội CNVC của đơn vị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước và thực hiện nghĩa vụ đối với công đoàn cấp trên.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong CNVCLĐ năm 2013, tại Hội nghị, đồng chí Đặng Minh Thuần, Chủ tịch Công đoàn cơ quan đã phát động phong trào thi đua hướng vào việc động viên CBCCVC, NLĐ và đoàn viên công đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, ra sức phấn đấu thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và SXKD của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngay từ tháng đầu, quý đầu của năm.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Thực, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của cán bộ nhân viên cơ quan LĐLĐ Thành phố đã đạt được trong năm 2012, đồng thời cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2013, đặc biệt làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XV và xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội. Nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện, giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực điều hành chỉ đạo thực hiện vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Thủ đo năm 2013; chú trọng đầu tư nhân rộng các mô hình mới đã triển khai có hiệu quả. CBCC và NLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn cơ quan phát động; tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị thực sự đoàn kết, thống nhất; chăm lo tốt đời sống CBCC và NLĐ cơ quan…

Tại Hội nghị tổng kết đã có 05 tập thể và 11 cá nhân được nhận Cờ, Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 04 tập thể và 05 cá nhân được nhận Cờ, Bằng khen của UBND Thành phố; 30 đồng chí được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở; 69 cá nhân được nhận Bằng khen của LĐLĐ Thành phố. 

BBT
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: