Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

Các cấp Công đoàn Thủ đô: Đóng góp quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW và Chương trình 32/CTr-TU

Ngày đăng: 31/05/2013 | 14:49:26

Sáng ngày 30/5, Thành ủy Hà Nội tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Chương trình hành động số 32/CTr-TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XIV) “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.


Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20/NQ-TW và Chương trình 32/CTr-TU của Thành ủy Hà Nội, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng Chương trình hành động số 05/CTr-LĐLĐ ngày 24/6/2008 và tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW, Chỉ thị 22/CT-TW, Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội, Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến công đoàn các cấp và CNVCLĐ Thủ đô. 100% Công đoàn cấp trên cơ sở xây dựng Chương trình hành động; tổ chức 341 hội nghị học tập Nghị quyết cho cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp; 1.856 buổi tuyên truyền tại cơ sở cho CNVCLĐ; 123.243 cán bộ công đoàn và CNVCLĐ được trực tiếp tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết; phát hành 5.500 cuốn tài liệu hỏi đáp về Nghị quyết 20/NQ-TW do Tổng LĐLĐ Việt Nam biên soạn. Nội dung và kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết được thường xuyên phản ánh trên Báo Lao động Thủ đô, trang Web LĐLĐ Thành phố, trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nhiều đề án, chương trình nhằm góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô vững mạnh đã được LĐLĐ Thành phố và các cấp công đoàn tham mưu với Thành ủy Hà Nội, các cấp ủy Đảng tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp của đội ngũ CNLĐ. Trong 5 năm qua đã có 13.404 CNLĐ học bổ túc văn hóa; 36.498 CNLĐ học Đại học; 358.319 CNLĐ học ngoại ngữ, tin học; 10.131 lượt cơ sở tổ chức cho 149.844 CNLĐ được đào tạo, đào tạo lại và nâng cao tay nghề; hàng năm có 30.000 lượt CNLĐ được học tập các bài chính trị cơ bản; tổ chức 856 lớp tập huấn bổi dưỡng kiến thức pháp luật cho 9.543 lượt cán bộ, đoàn viên. Các cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa” hàng năm đã thu hút trên 6.000 tập thể và 220.000 CNLĐ đăng ký thực hiện, trong đó có 90% đơn vị, 95% CNLĐ thực hiện tốt. Trung bình mỗi năm có trên 1.000 đơn vị đạt danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”.

LĐLĐ Thành phố đã phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động tại 3.500 doanh nghiệp, truy thu gần 100 tỷ đồng tiền nợ đọng BHXH; kiểm tra 1.643 cuộc về công tác ATVSLĐ, PCCN, qua kiểm tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm, bảo vệ quyền lợi cho 34.820 người; phối hợp UBND Thành phố chỉ đạo và hàng năm có trên 92% DNNN tổ chức Đại hội CNVC, trên 62% DN ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động; phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn cho CNLĐ xây dựng trên 500 dự án vay với trên 60 tỷ đồng từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm, trên 30 tỷ đồng từ Quỹ trợ vốn CNLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm mới cho trên 6.000 lượt CNLĐ với mức thu nhập tăng thêm từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng/tháng.

Hàng năm UBND và LĐLĐ Thành phố đã phối hợp tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với CNLĐ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, hàng loạt những kiến nghị, đề nghị của CNLĐ đã được UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành giải quyết, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ.

LĐLĐ Thành phố đã triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng điểm sinh hoạt văn hóa công nhân”, đến nay đã có 11 “Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân” được đầu tư xây dựng ở một số khu công nghiệp và quận, huyện, nơi tập trung đông CNLĐ; đề xuất và thành lập “Tổ tự quản công nhân về an ninh trật tự”; định kỳ tổ chức Liên hoan văn nghệ, thể thao cấp trên cơ sở và cơ sở; tổ chức trên 50 đêm văn nghệ “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”; đưa Báo Lao động Thủ đô miễn phí đến CNLĐ các khu công nghiệp, khu chế xuất; tổ chức tư vấn pháp luật, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho CNLĐ, tổ chức các phiên chợ bán hàng bình ổn giá, tổ chức hàng trăm chuyến xe miễn phí đưa CNLĐ về quê ăn tết… nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ.

Các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, phong trào “Sáng kiến sáng tạo” được phát động và tổ chức sôi nổi trong CNVCLĐ. Trong 5 năm qua đã có gần 100.000 lượt CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” các cấp, trong đó có gần 10.000 lượt CNLĐ đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở; 597 CNLĐ được Thành phố khen thưởng “Công nhân giỏi Thủ đô”; 56.638 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Sáng kiến sáng tạo” ở cơ sở, 457 lượt cá nhân được biểu dương “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”.

Công tác phát triển tổ chức công đoàn, kết nạp đoàn viên trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước luôn được LĐLĐ Thành phố và các cấp công đoàn quan tâm. Trong 5 năm thành lập mới 1.783 CĐCS, kết nạp 175.494 đoàn viên (trong đó có 1.543 CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước với 148.739 đoàn viên). Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ CĐCS được quan tâm, LĐLĐ Thành phố đã biên soạn, phát hành cuốn sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ công tác công đoàn dành cho cán bộ CĐCS trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, nhất là cán bộ CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước về kiến thức pháp luật, kỹ năng hoạt động công đoàn; đã có 2.040 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn với 156.587 lượt cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo. Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp luôn được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Hoạt động của các cấp công đoàn Thủ đô đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW và Chương trình 32/CTr-TU “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Tham luận tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố  đã nhấn mạnh, thời gian tới dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội và các cấp ủy Đảng, LĐLĐ Thành phố và các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết 20/NQ-TW và Chương trình 32-CTr/TU, Nghị quyết 09/NQ-TU ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”; tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật cho CNLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Chú thích ảnh: Đ/c Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội cùng đ/c Hoàng Ngọc Thanh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao trợ cấp cho CNLĐ nhân dịp Tết 2013.

Ban biên tập
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: