Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

Ba Vì: nhiều nét mới sau 15 năm xây dựng đời sống văn hóa

Ngày đăng: 04/11/2016 | 15:19:03

Mới đây, UBND huyện Ba Vì tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2015 và 10 năm thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. 

Đến dự và có ý kiến chỉ đạo hội nghị tổng kết có đồng chí Nguyễn Khắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa -Thể thao & Du lịch thành phố Hà Nội; đồng chí Đỗ Mạnh Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc thực hiện phong trào nên ngay sau khi Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thành phố triển khai, huyện Ba Vì đã ban hành Nghị quyết, Chỉ thị và kế hoạch chuyên đề để chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cơ sở vận dụng và tổ chức thực hiện. Sau 15 năm thực hiện, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện ngày một nâng cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện.


Các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào

Năm 2000 toàn huyện có 21 làng được công nhận làng Văn hóa thì đến năm 2015, toàn huyện đã có 124 làng (có 10/31 xã, thị trấn có 100% làng văn hóa). Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa ngày càng tăng, đến nay đã có 73 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Các phong trào xây dựng làng văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa được nhân dân, cán bộ, công nhân viên chức đồng tình ủng hộ, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư có nhiều tiến bộ, nhiều hủ tục bị bãi bỏ.

Cùng với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện Quyết định 308/2005/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, các địa phương đã dần loại bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, việc cưới, việc tang và lễ hội thực hiện theo nếp sống văn minh. Việc cưới đã giảm đáng kể, không mời khách tràn lan, trung bình trước đây từ 80 mâm cỗ đến hơn 100 mâm cỗ, hiện nay chỉ còn 50 mâm đến 60 mâm cỗ. Việc tang đã thực hiện việc không để thi hài quá 48 h trong nhà, mời khách trong đám tang giảm hẳn, có hơn 30% số người chết được thực hiện hỏa táng. Việc mừng thọ đã có nhiều chuyển biến tích cực đảm bảo gọn nhẹ, tiết kiệm và vui tươi, đoàn kết. Lễ hội được tổ chức theo đúng quy định của Nhà nước, không có mê tín dị đoan. 

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào trong thời gian tới, huyện Ba Vì phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có 92% hộ đăng ký gia đình văn hóa, trong đó 84% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa; hàng năm có 1-2 làng được công nhận làng văn hóa, nếp sống văn minh trong việc cưới đạt tỷ lệ 60%, việc tang là 96%, lễ hội là 100%; 3-5 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa.

Nhân dịp tổng kết, UBND huyện Ba Vì đã khen thưởng 20 tập thể, 11 cá nhân trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 15 năm qua.

Bùi Thị Hải
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: