Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

Ba Vì: nét mới trong kiểm tra cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Ngày đăng: 16/11/2016 | 10:43:48

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, mới đây LĐLĐ huyện Ba Vì đã tham mưu UBND huyện Ba Vì thành lập các đoàn kiểm tra, xét công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2016  và giữ vững danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2012-2016 với nhiều nét mới.

Năm 2016, LĐLĐ huyện chủ động tham mưu bổ sung nội dung kiểm tra công nhận giữ vững danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” vào cùng với nội dung kiểm tra công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” như mọi năm. Qua kiểm tra, tại các đơn vị đăng ký xây dựng danh hiệu đạt chuẩn văn hóa năm 2016 và giữ vững danh hiệu giai đoạn 2012-2016 đều thực hiện tốt các nội dung về xây dựng, giữ vững danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Hàng năm, các đơn vị đều tổ chức tốt các phong trào thi đua thu hút đông đảo CNVCLĐ ở đơn vị tham gia, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác hàng năm; đời sống của cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngày càng được nâng cao; các thiết chế văn hóa như: “tủ sách pháp luật, khu vui chơi thể dục thể thao, văn nghệ… phục vụ đời sống tinh thần cho CNVCLĐ được đầu tư đầy đủ.

100% chi bộ của các đơn vị hàng năm đạt trong sạch vững mạnh; tập thể đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng; các tổ chức chính trị xã hội ở các đơn vị đều được xếp loại vững mạnh trở lên được các cấp khen thưởng; công tác đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho CNVCLĐ tại các đơn vị được quan tâm thực hiện tốt.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả; chất lượng hoạt động dịch vụ công tại các đơn vị ngày càng được nâng cao. Tại các đơn vị được kiểm tra, luôn duy trì và thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh, văn hóa công sở. 100% cán bộ công chức, viên chức ở các đơn vị được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tại các đơn vị duy trì mối đoàn kết nội bộ tốt, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo xảy ra; khuôn viên cơ quan được bài trí khoa học, đảm bảo xanh – sạch – đẹp. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn được các đơn vị thực hiện tốt: các bình cứu hỏa được bố trí đầy đủ tại các vị trí quy định và kiểm tra theo định kỳ; thường xuyên tập huấn về phòng cháy chữa cháy cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động; mối quan hệ với lực lượng an ninh địa phương được duy trì thường xuyên góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị. Tỷ lệ gia đình văn hóa tại các đơn vị được kiểm tra đạt trên 95%. Công tác quản lý tài chính và các nguồn kinh phí được giao đảm bảo công khai, dân chủ và theo đúng quy định của pháp luật; không có hiện tượng tham nhũng, lãng phí xảy ra tại các đơn vị kiểm tra.

Thông qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của các đơn vị; đồng thời khẳng định được hiệu quả rõ nét của công tác xây dựng và giữ vững danh hiệu “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” đối với sự phát triển của các đơn vị cũng như sự cần thiết phải đẩy mạnh thực hiện phong trào đối với sự phát triển của huyện. Căn cứ kết quả kiểm tra, các đoàn kiểm tra nhất trí đề nghị Ban chỉ đạo Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Ba Vì xem xét, trình UBND huyện công nhận danh hiệu “Cơ quan, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” năm 2016 cho 5 cơ quan, đơn vị và công nhận giữ vững danh hiệu “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” cho 7 đơn vị giai đoạn 2012-2016.


Bùi Thị Hải
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: