Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tuyên truyền giáo dục

Ba Vì: Kiểm tra cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Ngày đăng: 26/11/2014 | 13:16:57

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” huyện Ba Vì; căn cứ Thông tư 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18/01/2012 của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch và Hướng dẫn số 3195/HD-SVHTTDL-NSVH ngày 30/09/2013 của Sở văn hóa thể thao và du lịch Hà Nội hướng dẫn thực hiện thông tư 01 về quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, LĐLĐ huyện đã tham mưu Ban chỉ đạo huyện thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 06 cơ quan, đơn vị đăng ký từ đầu năm trong 3 ngày từ 17 đến 19/11/2014.

Tại các buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo của các cơ quan, đơn vị về phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá” được quy định tại Điều 4 của Thông tư 01/2012/TT-BVHTTDL với 3 tiêu chuẩn đối với xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá”.

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị đã thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá. Ban chấp hành CĐCS đã chủ động phối hợp với chuyên môn, chính quyền đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền đoàn viên, người lao động tại đơn vị thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; đặc biệt là phối hợp tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, tuyên truyền đoàn viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, chấp hành nghiêm pháp lệnh về dân số kế hoạch hóa gia đình; thực hiện tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy đảm bảo cơ quan, đơn vị an toàn. CĐCS phối hợp với chuyên môn tham mưu với cấp ủy, các ban, ngành quan tâm, tạo điều kiện xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng và cải tạo các thiết chế văn hóa tại đơn vị như: Hệ thống thư viện, khuôn viên làm việc, các phòng chức năng, sân chơi TDTT, đường đi, vệ sinh môi trường…nhằm xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; biểu dương kịp thời gương người tốt việc tốt, các gương điển hình trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá. Năm 2014, qua kiểm tra dự kiến có 6/6 cơ quan, đơn vị đủ tiêu chuẩn trình Ban chỉ đạo huyện xem xét, đề nghị UBND huyện ra quyết định công nhận.

Bùi Thị Hải
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: