Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam

Khai mạc Hội nghị lần thứ 21 (khóa XI) Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Ngày đăng: 19/12/2016 | 18:45:18

Thực hiện chương trình làm việc năm 2016, hôm nay (20.12), Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị lần thứ 21 (khóa XI). 

Theo chương trình, hội nghị lần này sẽ thảo luận và thông qua một số nội dung: Báo cáo kết quả công tác CĐ năm 2016, nhiệm vụ năm 2017 (kèm theo kết quả năm 2016 bốn chương trình thực hiện NQ Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI); chương trình làm việc năm 2017 của Đoàn Chủ tịch TLĐ; tờ trình về nội dung Hội nghị Ban Chấp hành TLĐ lần thứ 9; tờ trình NQ của Ban Chấp hành TLĐ về công tác cán bộ CĐ trong tình hình mới; hướng dẫn một số vấn đề tổ chức Đại hội CĐ cấp cơ sở; hướng dẫn công tác nhân sự Ban Chấp hành, UBKT theo kế hoạch đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội XII CĐ Việt Nam; báo cáo kết quả thực hiện “Năm phát triển đoàn viên”; tờ trình NQ của Ban Chấp hành TLĐ “Về công tác pháp luật của CĐ trong tình hình mới” thay thế NQ 5a/NQ-TLĐ ngày 7.7.2005; tờ trình NQ của Ban Chấp hành TLĐ “Về công tác bảo hộ LĐ của tổ chức CĐ trong tình hình mới” thay thế NQ 5b/NQ-TLĐ ngày 8.7.2005; tờ trình ban hành Chỉ thị của Đoàn Chủ tịch về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; báo cáo về CĐ khởi kiện; báo cáo kết quả 1 năm thực hiện NQ của Ban Chấp hành TLĐ về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ; tờ trình xin ý kiến định hướng sửa đổi, bổ sung Bộ luật LĐ 2012; NQ của Đoàn Chủ tịch về “Tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng trong đoàn viên, CNLĐ” theo Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện NQ số 20-NQ/TW; sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa LĐ (kèm theo Quyết định số 1493/QĐ-TLĐ ngày 17.11.2009 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐ về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa LĐ; hướng dẫn tiết giảm 10% kinh phí để xây dựng các thiết chế của CĐ; tờ trình xin ý kiến về việc kiểm tra các đơn vị trực thuộc của LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành trung ương.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày (20-21.12). 

Theo Lao động
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: