Đối ngoạitthd 3tthd 4tthd 5tthd 6tthd 7tthd 8tthd 9tthd 10tthd 11tthd 12tthd 13

Trang chủ > Tin tức hoạt động > Tin Kinh tế - Xã hội

Lựa chọn những người có phẩm chất, đạo đức vì sự phát triển của Thủ đô

Ngày đăng: 02/11/2015 | 08:58:51

Lựa chọn những người có phẩm chất, đạo đức vì sự phát triển của Thủ đô

Sáng nay (1.11), Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô. 

Phát biểu khai mạc phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị khẳng định: Đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện tình cảm, ý chí và quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ được nêu bật trong chủ đề Đại hội là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy tốt vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các cấp ủy đảng và hơn 39 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố, tích cực đóng góp vào thành công của Đại hội.

Lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất

Nhấn mạnh các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tại Đại hội, Bí thư Thành ủy nêu rõ, trách nhiệm của từng đại biểu và của cả Đại hội là phải lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, thực sự xứng đáng để bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ. Những đồng chí được lựa chọn phải thực sự tiêu biểu về mọi phương diện, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, khả năng đoàn kết, quy tụ mọi người. Chúng ta rất coi trọng vai trò cá nhân của người lãnh đạo, người đứng đầu. Song, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Nếu lựa chọn người lãnh đạo không đúng, cán bộ, đảng viên, quần chúng sẽ không tin, không nghe, thì triển khai các nhiệm vụ không thể thành công được. Đề án nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV đã chuẩn bị trên tinh thần ấy.

Bí thư Thành ủy đề nghị, các đại biểu cần nghiên cứu kỹ, sáng suốt lựa chọn và thực hiện đúng Quy chế bầu cử trong Đảng để bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVI thực sự trong sạch, vững mạnh; là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao, tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín của Đảng bộ để lãnh đạo thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Bí thư Thành ủy tin tưởng, với công tác chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo và có chất lượng, với ý thức và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI nhất định sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô và cả nước.

Phát triển toàn diện và ổn định

Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XI; 5 năm thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, thành phố đã đạt được những thành quả quan trọng. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XI; 5 năm thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho biết, 5 năm qua thành phố đã đạt được những thành quả quan trọng. Các đại biểu đánh giá từng vấn đề một cách thẳng thắn, chỉ ra một số điểm tồn tại, không né tránh. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường và thực hiện hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.

Trong nhiệm kỳ, đã kiểm tra 278 tổ chức đảng, 1.063 đảng viên; giám sát chuyên đề gần 7.300 tổ chức đảng và trên 22.840 đảng viên. Từ kiểm tra, giám sát, đã phát hiện các nhân tố tích cực, mô hình mới, có hiệu quả để nhân rộng; những sơ hở, bất cập trong quản lý, điều hành để chấn chỉnh; những bất hợp lý trong cơ chế, chính sách để sửa đổi, bổ sung và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Năm năm qua, đã xử lý kỷ luật 66 tổ chức đảng, 3.460 đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.Công tác dân vận được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Chú trọng các giải pháp phòng ngừa đi đôi với xử lý nghiêm minh mọi vi phạm.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý kịp thời một số vụ việc bức xúc liên quan đến tham nhũng, lãng phí, được nhân dân đồng tình. Tạo điều kiện để nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy vai trò giám sát, tham gia phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp tiếp tục được đổi mới, bảo đảm đúng nguyên tắc, khoa học, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Thành ủy đã giữ vững và phát huy tốt truyền thống đoàn kết trong cấp ủy và trong Đảng bộ, đổi mới mạnh mẽ phong cách công tác, lề lối làm việc, thực hiện “nói đi đôi với làm”, tiến hành phân cấp mạnh cho cơ sở, đề cao trách nhiệm cá nhân, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị.

Bám sát thực tiễn, gần dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các vi phạm, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, phát sinh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao. Cải cách hành chính trong Đảng và hệ thống chính trị các cấp được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả; dân chủ trong Đảng và đời sống xã hội tiếp tục được mở rộng; quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân ngày càng được phát huy…

Đánh giá về thành quả của cả quá trình, đồng chí Nguyễn Thế Thảo khẳng định: Sự ổn định và phát triển của thành phố Hà Nội 5 năm qua đã đóng góp quan trọng vào sự ổn định và phát triển chung của đất nước. Hà Nội đã phát huy ngày càng tốt hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm của Thủ đô, xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Đảng bộ Thủ đô vững mạnh, trưởng thành và đạt được những kết quả nổi bật, có những đóng góp lớn vào thành tựu chung của cả nước. Vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao.

Hoạt động đối ngoại, hợp tác, hội nhập phát triển tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, Hà Nội có quan hệ hữu nghị, hợp tác với hơn 100 thành phố, thủ đô của các nước; là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế có uy tín. Quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác được củng cố và tăng cường; kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển. Quan hệ hợp tác cùng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh giữa Thủ đô với các tỉnh, thành phố trong cả nước đạt kết quả tốt.

Hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp được củng cố, kiện toàn; hiệu lực quản lý, điều hành và chất lượng hoạt động được nâng lên. Hệ thống tổ chức chính quyền các cấp được kiện toàn vững mạnh và hoạt động có hiệu quả. Hội đồng nhân dân các cấp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các kỳ họp và ban hành nghị quyết, chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; phát huy được vai trò, hiệu quả hoạt động của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Năng lực quản lý, điều hành và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân các cấp được nâng lên.

Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cơ quan hành chính các cấp được củng cố, kiện toàn, cơ bản được chuẩn hóa, có chuyển biến về chất lượng. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao trình độ, năng lực thực thi công vụ, ý thức, trách nhiệm và hiệu quả phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Công tác theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật, tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đạt kết quả tích cực.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có chuyển biến tiến bộ. Nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội được tăng cường và đi vào chiều sâu, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng, tạo được chuyển biến tích cực; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ . Công tác chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tiến hành đồng bộ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Hà Nội là đơn vị tiên phong, vận dụng và thực hiện sáng tạo, với nhiều cách làm mới để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả cao.

Các cấp ủy, tổ chức đảng từ Thành phố tới cơ sở đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả 4 nhóm giải pháp chủ yếu của Nghị quyết, gắn với thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy, đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, có tác dụng cảnh báo, răn đe, ngăn chặn các hành vi tham nhũng, tiêu cực; nâng cao nhận thức, ý thức tu dưỡng.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đánh giá về những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua.

Nguồn Lao động
Tin liên quan
Các tin khác
Tin đã đưa ngày

Đăng nhập

Tài khoản:

Mật khẩu: